BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Skuteczność komunikowania się w zespołach wirtualnych
The Effectiveness of Communication in Virtual Teams
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 165-174, rys., bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
System komunikacyjny, Technologia komunikowania, Zespół wirtualny
Communication system, Communication technology, Virtual team
Note
summ.
Abstract
W artykule skupiono się na problematyce zespołów wirtualnych oraz skuteczności komunikowania się w tych zespołach. Przedstawiono funkcje i strukturę systemu komunikacji oraz główne determinanty skuteczności komunikowania się w zespołach wirtualnych. Wskazano także korzyści wynikające z rozwoju komunikacji wirtualnej w organizacji. (abstrakt autora)

The article focuses on the problems of virtual teams and the effectiveness of communication within them. It sets out the functions and structure of the communication system and the main determinants of the effectiveness of virtual team communication. The benefits of the development of virtual communication in an organisation are also shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. De Sola Pool I., Noam E.M. [1990], Technologies without Boundaries: on Telecommunications in a Global Age, Harvard University Press, Harvard.
 2. Duarte D.L., Snyder N.T. [2001], Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey Bass.
 3. Ehsan N., Mirza E., Ahmad M. [2008], Impact of Computer - Mediated Communicationon Virtual Teams' Performance: An Empirical Study, World Academy of Science, "Engineering and Technology" 42.
 4. Goodbody J. [2009], Critical Success Factors for Global Virtual Teams, http://www.allbusiness.com/human-resources/workforce-management/1045913-1.html (dostęp: 2.15.2009).
 5. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, projektowanie i struktura, PWE, Warszawa.
 6. Grudzewski W. i in. [2007], Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.
 7. Hübner H. [2007], The Communicating Company: Towards an Alternative Theory of Corporate Communication, Physica Verlag, Heidelberg.
 8. Kierzkowski Z. [2003], Wymiana informacji i interaktywne komunikowanie medialne, Sorus, Poznań.
 9. Kopetz H. [1998], Real-time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Kluwer Academic Publisher Massachussets.
 10. Kotarbński T. [1979], Szkice z historii filozofii i logiki, PWN, Warszawa.
 11. Lipnack J., Stamps J. [2000], Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York.
 12. Martins L.L., Gilson L.L., Maynard M.T. [2004], Virtual Teams: What do We Know and Where Do We Go from Here?, "Journal of Management", 30 (6).
 13. Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 14. Miner J.B. [2006], Organizational Behavior 3: Historical Origins, Theoretical Foundations, and the Future, M.E. Sharp, New York.
 15. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. [2007], Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa.
 16. Nimmo D. [1979], Communication Yearbook 3, International Communication Association, New Yersey.
 17. Potocki A [2008], Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 18. Sobkowiak B. [1998], Procesy komunikowania się w organizacji [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 19. Weik M.H. [1996], Communications Standard Dictionary, Champan & Hall, New York.
 20. Whitworth B., de Moor A. [2009], Handbook of Research on Socio-technical Design and Social Networking Systems, Information Science Reference, London.
 21. Żukowska-Budka J. [2011], Odmienne ujęcie funkcji motywacji oraz kontroli w organizacji wirtualnej, http://www.sgh.waw.pl/katedry/ktz/mf2020/referaty/Odmienne_ujecie_funkcji_motywacji_oraz_kontroli_w_organizacji_wirtualnej.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu