BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panda Gobinda Chandra (Mahavir Institute of Engg. & Technology,BBSR, Odisha, India), Sukla Pravat Kumar (P.S College, Koksara, Kalahandi, Odisha, India)
Title
Production-inventory Management Model for a Weibull Deteriorating Item with Linear Demand and Shortages
Zarządzanie poziomem zapasów produkcyjnych modelu Weibulla dla liniowego popytu oraz strat
Source
LogForum, 2013, vol. 9, nr 2, s. 111-118, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie zapasami, Produkcja, Popyt, Model sterowania zapasami
Inventory management, Production, Demand, Inventory control model
Note
summ., streszcz., Zfsg.
Abstract
Wstęp: Fizyczny proces psucia się oraz obniżania wartości zapasów jest ważnym czynnikiem w realnych systemach magazynowych.
Material i metody: w pracy poddano dyskusji model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu i określonej partii produkcyjnej, zezwalający na braki, które podlegają uzupełnieniu.
Wyniki i wnioski: opracowano model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu, określonej partii produkcyjnej i braków. Określono optymalną ilość cykli produkcyjnych, minimalizujących średnie koszty systemu. (abstrakt oryginalny)

Background: Physical decay or deterioration of goods in stock is an important feature of real inventory systems.
Material and methods: In the present paper, we discuss an production inventory model for a Weibull deteriorating item over a finite planning horizon with a linearly time-varying demand rate and a uniform production rate, allowing shortages, which are completely backlogged.
Results and conclusions: A production inventory model is developed for a Weibull deteriorating item over a finite planning horizon with a linear time varying demand, finite production rate and shortages. The optimal number of production cycles that minimizes the average system cost is determined. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bahari-Kashani H., 1989, Replenishment scheduled for deteriorating items with time proportional demand, Journal of the operational research society 40, 75-81.
 2. Balkhi Z.T., Goyal S.K., Giri B.C, 2001, Viewpoint on some notes on the optimal production stopping and restarting times for an EOQ model with deteriorating items, Journal Of operational research Society 52, 1-2.
 3. Balkhi Z.T., 2000, Viewpoint on the optimal production stopping and restarting times for an EOQ model with deteriorating items, Journal Of operational research Society 51, 1001-1002.
 4. Chung K., Ting P., 1993, A heuristic for replenishment of deteriorating items with a linear trend in demand, Journal of the operational research society 44, 1235-1241.
 5. Dave U., Patel L.K., 1981, policy inventory model for deteriorating items with proportional demand, Journal of the operational research society 32, 137-142.
 6. Donaldson W.A., 1977, Inventory replenishment policy for a linear trend in demand-an analytical solution, operational research quarterly 28, 663-670.
 7. Ghare P.M., Schrader G.F., 1963, A model for exponentially decaying inventory, Journal of Industrial Engineering 14, 238-243.
 8. Giri B.C., Choudhuri K.S., 1997, Heuristic models for deteriorating items with shortages and time-varying demand and costs, International journal of systems science 28, 153-159.
 9. Giri B.C., Chaudhuri K.S., 1999, An economic production lot-size model with shortages and time dependent demand, IMA Journal Mathematics Applied in Business and Industry 10, 203-211.
 10. Goswami A., Chaudhuri K., 1991, EOQ model for inventory with a linear trend in demand and finite rate of replenishment considering shortages, International Journal of System science 22, 181-187.
 11. Goyal S.K., 2001, Viewpoint on the optimal production stopping and restarting times for an EOQ model with deteriorating items, Journal Of operational research Society 52, 999.
 12. Hax A.C., Candea D., 1984 Production and Inventory Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Hong J., Sandrapaty R., Hayya J., 1990, On production policies for linearly increasing demand and finite uniform production rate, Computer and Industrial engineers 18, 110-127.
 13. Sachan R.S., 1984, On inventory policy for deteriorating items with time proportional demand, Journal of the operational research society 35, 1013-1019.
 14. Schweitzer P.J., Seidmann A., 1991, Optimizing processing rates for flexible manufacturing systems, Management Science 37, 454-466.
 15. Yan, Cheng, 1998, Optimal production stopping and restarting times for an EOQ model with deteriorating items, Journal Of operational research Society 49, 1288-1295.
 16. Xu H., Wang H.P., 1990, An economic ordering policy model for deteriorating items with proportional demand, European Journal of operations research 46, 21-27.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu