BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlorz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Skórska Anna
Title
Segmentacja rynku pracy a stosowane elastyczne formy zatrudnienia
Labour Market Segmentation and the Flexible forms of Employment
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 21-30
Issue title
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Keyword
Segmentacja rynku pracy, Zatrudnienie
Labour market segmentation, Employment
Note
summ.
Abstract
zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym globalizacja, rozwój nowych technologii, w coraz większym stopniu determinują sytuację na rynku pracy. Wpisują się one w stworzoną w latach 60. XX w. teorię segmentacji rynku pracy, a w szczególnie koncepcje dualnego rynku pracy. W efekcie podziału rynku na pierwotny i wtórny, zatrudniane na nich grupy pracowników różnią się między sobą znacząco, podobnie jak oferowane im warunki pracy i płacy. Rynek pierwotny przeznaczony jest dla specjalistów o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych rzadko przenika się z rynkiem wtórnym, na którym zatrudnienie znajdują pracownicy szeregowi, często z grup tzw. podwyższonego ryzyka. (fragment tekstu)

The aim of the article is to present the relations between the labour market segmentation and the flexible forms of employment,especially using on the secondary market. Temporary contracts have become a regular component of the European labour markets. Although temporary work may facilitate the transition process from education to the world of work, labour market segmentation increases the risk that many young people will become trapped, spending years alternating between temporary jobs and unemployment interludes with limited career prospects.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. P. Doeringer, M. Piore: Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington 1971.
 2. A. Lindbeck, D. Snower: The Insider-Outsider Theory af Employment and Unemployment. The MIT Press 1999.
 3. J. Wąsowicz: Teorie rynku pracy. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 37-65.
 4. R. Jeż: Nierówności dochodowe - syntetyczne wskaźniki oraz poziom nierównomiernego rozkładu dochodów w Polsce. w: Regionalne aspekty rynku pracy. Red. A. Organiściak-Krzyszkowska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn 2011, s. 214-230.
 5. M. Skrzek-Lubasińska, Ł. Arendt: Dualny rynek pracy. W: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik. PARP, Warszawa 2009, s. 57-64.
 6. H. Bieleński, G. Bosch, A. Wagner: Working Time Preferences in Sixteen European Countries. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2002, s. 11-15.
 7. Part-Time Work in European Companies, Establishment Survey on Working Time 2004-2005. European fundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of European Communities, Luxembourg 2007, s. 10.
 8. The EU Temp Trade: Temporary Agency Work across the European Union, Trades Union Congress, London 2005, s. 11.
 9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [12.09.2011].
 10. Temporary Agency Work in Enlarged European Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2006, s. 7.
 11. Employment in Europe 2010. office for Official Publications of European Communities, Luxembourg 2010, s. 218-281.
 12. Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 150.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu