BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszecka Helena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza porównawcza serii "Acta Scientiarum Polonorum" w okresie 2002-2010
A Comparative Analysis of "Acta Scientiarum Polonorum" in the Period 2002-2010
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 17-25, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Studium przypadku, Analiza porównawcza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Case study, Comparative analysis, Economic literature analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiot badań stanowiło ogólnopolskie czasopismo rolnicze "Acta Scientiarum Polonorum" wydawane w piętnastu seriach tematycznych. Analizie poddano periodyk ukazujący się w latach 2002-2010, w formie papierowej i elektronicznej. Omówiono go pod względem częstotliwości ukazywania się, liczby artykułów, wielkości powierzchni tekstów, liczby autorów zagranicznych i płci autorów. Porównano trzynaście serii "Acta Scientiarum Polonorum" regularnie się ukazujących, wyniki przedstawiono liczbowo i procentowo, w formie tabeli i wykresu. Indeksowanie serii ASP w bazach polskich i zagranicznych również przedstawiono w tabeli. Wyniki dostarczają interesującego materiału na temat periodyku "Acta Scientiarum Polonorum" po dziesięciu latach istnienia.(abstrakt oryginalny)

Polish national agricultural journal "Acta Scientiarum Polonorum", issued in fifteen thematic series, has been of primary concern to this article. The analysis focuses on issues between 2002-2010, when the magazine was published both in paper and electronic version. The journal has been described by the frequency of being published, the number of articles it includes, their size, the number of foreign writers and the sex of those writers. Thirteen series of regularly issued "Acta Scientiarum Polonorum" have been compared. The results have been presented both as numbers and percentages, in the form of tables and charts. ASP's indexes in Polish and foreign databases have also been shown in the table in this article. The results of the study give us an interesting insight in "Acta Scientiarum Polonorum" after 10 years of being in the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cronin B., 2003. Scholarly Communication and Epistemic Cultures (http://www.arl.org/bm~doc/ cronin.pdf).
  2. Kling R., Callahan E., 2002. Electronic journals, the internet, and scholarly communication. Annual Review of Information Science and Technology 37, 127-177.
  3. Maślanka J. (red.), 1976. Encyklopedia wiedzy o prasie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  4. Morris S., 2006. Getting Started in Electronic Journal Publishing. Oxford, INASP (http://www.inasp.info/uploaded/documents/started-e-publ-FINAL updateMay06.pdf).
  5. Nahotko M., 2007. Naukowe czasopisma elektroniczne. Wyd. SBP, Warszawa.
  6. Sadowska J., 2009. Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej, [w:] Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 SBP, KWE. EBIB Materiały konferencyjne nr 19 (http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/matl9/sadowska.php).
  7. Szczepańska B., 2008. Czasopisma Open Access. Relacja wydawca - autor - czytelnik. Przegląd Biblioteczny 2, 240-246.
  8. Tenopir C., King D., 1998. Designing Electronic Journals with 30 Years of Lessons from Print "Journal of Electronic Publishing" 4, 2 (http://www.press.umich.edu/jep/04-02/king.html).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu