BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyliński Andrzej
Title
Próba praktycznego zastosowania uogólnionego modelu jakości produktów programowych
An attempt of practical application of generalized model of software product quality (GMSPQ)
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 16, s. 167-179, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej
Keyword
Oprogramowanie, Metoda QFD (Quality Function Deployment), Zarządzanie jakością
Software, Quality Function Deployment (QFD) method, Quality management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano praktyczne zastosowanie uogólnionego modelu jakości oprogramowania GMSPQ. Modelu GMSPQ użyto jako podstawy wyboru priorytetowych cech jakości dla przykładowego produktu programowego. W badaniu posłużono się dwoma znanymi z praktyki metodami rangowania cech jakościowych. W przypadku obu metod uzyskano podzbiór pod charakterystyk jakości, na które wytwórcy oprogramowania powinni zwrócić szczególną uwagę podczas budowy systemu, gdyż na tych właśnie cechach użytkownikom oprogramowania zależy najbardziej. Przewaga modelu GMSPQ nad innymi modelami wynika z jego wszechstronności. Żaden inny model jakości, który można by zastosować zamiast GMSPQ, nie zawiera tak długiej listy (abstrakt oryginalny)

Generalized Model of Software Product Quality (GMSPQ) summarizes many well known software product quality models: McCall's, Boehm's, Boeing's and ISO/IEC 9126. So far the usability of the model hadn't been examined. The paper describes the experiment of usage GMSPQ in real world conditions: it's been used to discover users quality requirements in reference to computer academic system - Virtual Deanery. GMSPQ demonstrated its usability, flexibility and versatility. It's much better then McCall's, Boehm's and Boeing's models and slightly better then ISO/IEC 9126. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fournier R., Practical Guide to Structured System Development and Maintenance, Prentice- Hall, Yourdon Press Series, Englewood Cliffs 1991.
  2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, wyd. 3 (uaktualnione), WN PWN, Warszawa 2004.
  3. Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 29-38.
  4. Kobyliński A., Dekompozycja atrybutu "łatwość konserwacji"produktu programowego, w: Systemy Wspomagania Organizacji 2005, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach" Katowice 2005, s. 467-474.
  5. Leffingwell D., Widrig D., Zarządzanie wymaganiami, WNT, Warszawa 2003.
  6. National Institute for Standards and Technology, The Economic Impacts of Inadequate Infrastructure for Software Testing, May 2002, http://www.nist.gov/director/prog-ofc/report02-3.pdf (2006.05.2006).
  7. Sikorski M., Zastosowanie metody QFD do doskonalenia jakości użytkowej serwisów WWW, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej" 2002, nr 35, s. 119-131.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu