BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Deresz Agnieszka (Urząd Skarbowy w Siedlcach)
Title
The Redistributive Role of Financial Burden on Personal Income in the Years 2008-2010
Redystrybucyjna rola obciążeń finansowych osób fizycznych w latach 2008-2010
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 37-53, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy, Ubezpieczenia społeczne, Obciążenia podatkowe
Individual income tax, Tax system, Social insurance, Tax burdens
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polski system obciążeń finansowych obejmuje wiele podatków, jak też inne świadczenia o charakterze parapodatkowym. Są to różnego rodzaju opłaty, a przede wszystkim obowiązkowe obciążenia publiczne, szczególnie składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna. Stanowią one obciążenie dochodów podatników, wpływając tym samym na poziom ich dobrobytu. Celem opracowania jest próba określenia właściwości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz empiryczna ocena jego wpływu i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych (tj. ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego) i ubezpieczenia zdrowotnego na sytuację dochodową podatników. Autorzy artykułu wykorzystują ocenę warunków progresywności systemu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz miary progresji strukturalnej.(abstrakt oryginalny)

Polish fiscal system contains different taxes as well as other tax-like payments. These are different payments, ie. obligatory public charges such as social insurance and health insurance contributions. These payments influence taxpayers' income and consequently also on the level of their welfare. The aim of this paper is to present the characteristics of the personal income tax (PIT), as well as the empirical evaluation of influence of PIT and social and health insurance contributions on the income situation of taxpayers. To reach the objective, the authors use two types of methods: assessment of conditions under which the personal income tax system becomes progressive and measures of structural progression.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kakwani N., Lambert P.J., 1997. On Measuring Inequality in Taxation: A New Approach 17. The University of New South Wales, School of Economics.
  2. Lambert P.J., 2001. The Distribution and Redistribution of Income. Manchester University Press, Manchester.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu