BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Waszkowski Adam (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Financial Determinants of Carry Trade Activity
Finansowe determinanty poziomu zaangażowania inwestorów w strategię spekulacyjną "carry trade"
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 15-22, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kurs walutowy, Stopa procentowa, Spekulacje giełdowe
Exchange rates, Interest rate, Stock market speculations
Note
streszcz., summ.
Country
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki
Japan, United States of America (USA)
Abstract
W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania walutową strategią spekulacyjną "carry trade". Celem artykułu jest identyfikacja zależności między poziomem zaangażowania inwestorów w strategię "carry trade" a wybranymi zmiennymi finansowymi. Badania oparto na analizie zmiennych powiązanych z gospodarką Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W artykule założono, że atrakcyjność strategii "carry trade" zależna jest od różnicy w poziomie stóp procentowych w USA i Japonii, poziomu kursu walutowego JPY/USD i wskaźnika implikowanej zmienność opcji na indeks S&P 500 (VIX). Powyższa relacja została zbadana na podstawie strukturalnego modelu wektorowej autoregresji. W artykule wykazano, że jedyną zmienną mającą istotny wpływ na poziom zaangażowania inwestorów w strategię "carry trade" jest kurs walutowy JPY/USD. Deprecjacja jena japońskiego względem dolara amerykańskiego przyczynia się bowiem do wzrostu zainteresowania spekulacyjną strategią walutową "carry trade".(abstrakt oryginalny)

Recently, the yen carry trade is perceived to be one of the most widely used currency speculation strategy. The aim of the paper is to examine the relationship between the yen carry trade activity and the related variables. The study is focused on the Japanese and U.S. financial variables. It is assumed that carry trade activity is affected by the interest rate differential between U.S. and Japan, JPYAJSD exchange rate and the S&P 500 option implied volatility index (VIX). The paper investigates above relationship by the structural vector autoregression (SVAR) model. The results suggest that JPY/USD exchange rate is the only variable which has a significant impact on carry trade activity. It is shown that the depreciation of Japanese yen against U.S. dollar leads to the increase in yen carry trade activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Clarida R., Davis J., Pedersen N., 2009. Currency carry trade regimes: Beyond the Fama regression. Journal of International Money and Finance 28, 1375-1389.
  2. Coudert V., Gex M., 2008. Does risk aversion drive financial crisis? Testing the predictive power of empirical indicators. Journal of Empirical Finance 15 (2), 167-184.
  3. Fong W.M., 2010. A stochastic dominance analysis of yen carry trades. Journal of Banking & Finance 34, 1237-1246.
  4. Gagnon J.E., Chaboud A.P., 2007. What can the data tell us about carry trades in Japanese Yen? International Finance Discussion Papers 899, 2.
  5. Galati G., Melvin M., 2004. Why has FX Trading Surged? Explaining the 2004 Triennial Survey. BIS Quarterly Review, December, 67-74.
  6. Klitgaard T., Weir L., 2004. Exchange Rate Changes and Net Positions of Speculators in the Futures Market. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, May, 17-28.
  7. Marcellion M., 1999. Some Consequences of Temporal Aggregation in Empirical Analysis. Journal of Business and Economic Statistics 17 (1), 129-136.
  8. McGuire P., Upper C., 2007. Detecting FX carry trades. BIS Quarterly Review, March, 8-9.
  9. Mutafoglu T.H., 2011. A Note on Carry Trade and the Related Financial Variables. International Journal of Economics and Finance 3 (3), 91-96.
  10. Nishigaki H., 2007. Relationship between the yen carry trade and the related financial variables. Economics Bulletin 13 (2), 1-7.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu