BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielechowski Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Essence of Fair Trade and Its Importance in the World Economy
Istota sprawiedliwego handlu (Fair Trade) i jego znaczenie w gospodarce światowej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Handel, Gospodarka światowa, Sprawiedliwy handel
Trade, World economy, Fair trade
Note
streszcz., summ.
Company
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu
, World Fair Trade Organization (WFTO)
Abstract
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące sprawiedliwego handlu (Fair Trade). Według autorów artykułu ruch Fair Trade jest bardzo ważną ideą, której celem jest zmiana lokalizacji i podniesienie poziomu życia dużej części populacji z biednych regionów świata. Dane empiryczne pochodzące z dwóch największych organizacji Fair Trade na świecie, tj. Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO) oraz Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), zaprezentowane zostały w formie tabelarycznej i graficznej. Należy zauważyć, że wielkość produkcji i sprzedaży produktów Fair Trade rośnie na przestrzeni lat (dwucyfrowy poziom rocznej stopy wzrostu). Do głównych produktów Fair Trade należy zaliczyć: kawę, kakao, banany oraz cukier trzcinowy. Największymi importerami produktów Fair Trade w latach 2004-2011 były Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Większość rolników i pracowników w ramach systemu produkcji Fair Trade zamieszkuje obszar Afryki. Do najbardziej negatywnych aspektów sprawiedliwego handlu (Fair Trade) uwzględnianych przez ekonomistów należy zaliczyć: szkodliwy interwencjonizm, nieetyczny (niesprawiedliwy) przydział pieniędzy, korupcję oraz nadprodukcję.(abstrakt oryginalny)

The article presents the main issues of Fair Trade. According to the authors Fair Trade is a very important idea, while a programme designed to change the location and raising the standard of living of a large population of poor regions of the world. Empirical data derived from two sources, the world's largest organizations of Fair Trade: the World Fair Trade Organization (WFTO) and Fair Trade Labelling Organizations International (FLO), are presented in tabular and graphical form. It should be noted that the volume of production and sales of Fair Trade products over the years have been increasing steadily (double-digit levels of an annual growth rate). The main Fair Trade products are: coffee, cocoa, bananas and cane sugar. The largest importers of Fair Trade production in the years 2004-2011 were the United Kingdom and the United States of America. Majority of all farmers and workers within the Fairtrade system live in Africa. Harmful intervention, unethical money allocation, corruption and overproduction argument are the most negative aspects of Fair Trade considered by the economists.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arnot C., Boxall P., Cash S., 2006. Do ethical consumers care about price? A revealed preference analysis of Fair Trade coffee purchases. Canadian Journal of Agricultural Economics, Vol. 54, 4, 555-565.
 2. Becchetti L., Huybrechts B., 2007. The Dynamics of Fair Trade as a Mixed-form Market. Journal of Business Ethics, 81, 733-750.
 3. Henderson D., 2008. Fair Trade is counterproductive - and unfair. Economic Affairs, 28 (3), 62-64. http://dx.doi.Org/10.l11l/j.l468-0270.2008.00847.x (Accessed: September 2012).
 4. EFTA, 2006. Joining Fair Trade Forces. http://www.european-fair-trade-association.org/efta/Doc/What.pdf (Accessed: September 2012).
 5. Fair trade = fair deal, 2005. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research 66 (1). http://www.highbeam.com/doc/lP3-823614131.html (Accessed: September 2012).
 6. Fairtrade Foundation - History, 2012. http://www.fairtrade.org.uk/what_is_fairtrade/history.aspx (Accessed: September 2012).
 7. FLO (Fairtrade Labelling Organizations International), 2012. http://www.fairtrade.net/about_us.html (Accessed: September 2012).
 8. For Producers with Producers - Highlights from Fair Trade International's 2011-12 Annual Report, 2012. http://www.slideshare.net/fairtrade/fairtrade-international-annual-report-201112-for-producers-with-producers (Accessed: September 2012).
 9. Jagiełło B., 2010. Droga do Fair Trade: ewolucja relacji północ - południe w perspektywie porównawczej, [in:] Fair Trade w globalizującej się gospodarce. Warsaw School of Economics, Warsaw, 31-34.
 10. Maseland R., Vaal A. de, 2002. How fair is Fair Trade? De Economist, 150 (3), 251-251. http://www.hec.unil.ch/ocadot/SECODEVdocs/Articles/Maseland-DeVaal.pdf (Accessed: September 2012).
 11. Monitoring the scope and benefits of fair trade, Report 3rd Edition, 2011. http://www.fairtrade.org.uk/includes/documents/cm_docs/2012/M/ Monitoring%20the%20scope%20and%20benefits%20of%20Fairtrade%202011%20PUBLIC%20FLO%20Decll.pdf (Accessed: September 2012).
 12. Moore G., 2004. The Fair Trade Movement: Parameters, Issues and Future Research. Journal of Business Ethics 53, 73-86.
 13. Reynolds L.T., Murray D.L., 2007. Contemporary challenges and future prospects, [in:] Fair Trade. The challenges of transforming globalization. Routledge Taylor & Francis Group, London & New York, 223-224.
 14. Sixty Years of Fair Trade, 2006. http://www.eftafairtrade.org/ (Accessed: September 2012).
 15. A Success Story for Producers and Consumers. Fair Trade Facts and Figure, 2011. http://www.european-fair-trade-association.org/efta/ Doc/FT-E-2010.pdf(Accessed:September2012).
 16. WFTO (World Fair Trade Organization), 2012. http://www.wfto.com/index.php?option=com_con-tent&task=view&id=889&Itemid=290 (Accessed: September 2012).
 17. WFTO, Annual Report 2010, 2010. http://www.wfto.com/index.php?option=com_ content&task =view&id=26&Itemid=109 (Accessed: September 2012).
 18. What is FINE?, 2003. [Available at:] http://www.rafiusa.org/programs/Bangkok%20proceedings/ 12What%20is%20FINE.pdf (Accessed: September 2012).
 19. Żukrowska K., 2010. Terms of trade i Fair Trade - teoria R. Prebischa dzisiaj, [in:] Fair Trade w globalizującej się gospodarce, Warsaw School of Economics, Warsaw, 12-13.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu