BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skomudek Waldemar (Politechnika Opolska)
Title
Strategia w zarządzaniu podmiotem skonsolidowanym działającym w warunkach rynkowych
Strategy of Integrated Enterprise Management Functionig on the Market-Based
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 1, s. 44-49, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Strategia zarządzania, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Narzędzia zarządzania
Management strategy, Balanced Scorecard (BSC), Enterprise management, Management tools
Note
summ.
Abstract
Podjęta w artykule próba określenia strategii w zarządzaniu podmiotem skonsolidowanym wskazuje na prawdopodobne kierunki podejmowanych działań menedżerów zgodne z istotą gospodarki rynkowej, której fundamentalną cechą jest konkurencja. To właśnie konkurencja sprawia, że grono osób zarządzających nieustannie poszukuje nowych koncepcji organizacji przedsiębiorstwa. Kluczem do sukcesu w zarządzaniu jest zawsze lepsza, udoskonalana strategia i organizacja, lepsza technologia, skuteczniejsza promocja i wysoka specjalizacja, pod warunkiem jednak, że na różne procesy i zależności między nimi patrzymy całościowo. Świadomość menedżera o wzajemnym przenikaniu się działalności obszarowych firmy ma decydujące znaczenie dla jej egzystencji i rozwoju. Jednak nie zawsze zastosowanie określonej koncepcji strategii daje spodziewane efekty. Stan ten dopinguje jednak do poszukiwania innych, skuteczniejszych rozwiązań i jest zdecydowanie korzystniejszy od sytuacji, w której brak jest strategii zarządzania podmiotem gospodarczym. Brak strategii to jednocześnie brak możliwości uporządkowania bieżących decyzji i rozwiązywania sprzeczności między celami cząstkowymi. Podmiot nie ma wówczas także podstaw do oceny pojawiających się szans. Wdrożenie z sukcesem strategicznej karty wyników wymaga zmiany systemu zarządzania całej organizacji. Z doświadczeń praktyków i konsultantów, którzy przeprowadzili wiele wdrożeń BSC w przedsiębiorstwach o różnej wielkości i należących do różnych branż wynika, że strategiczna karta wyników jest fundamentem zarządzania organizacją. Umożliwia zmianę orientacji dotychczasowych struktur zarządczych w strategiczną sieć odpowiedzialnych liderów projektów i pracowników ściśle ukierunkowanych na realizację zadań, zmierzających do osiągania celów strategicznych. Narzędzie to wypełnia lukę, jaka istnieje w wielu organizacjach w systemach zarządzania, polegającej na braku systematycznego procesu wdrażania strategii. Musi więc być powiązana nie tylko z wymienionymi elementami zarządzania, ale także z budżetowaniem, uzgadnianiem inicjatyw strategicznych oraz definiowaniem celów poszczególnych pracowników. Jest także narzędziem, które wprowadza do istniejącej organizacji perspektywę myślenia strategicznego, stąd takie ważne jest, aby powiązać ją z bieżącymi procesami zarządzania. (fragment tekstu)

Whenever teams of people undertake common and organized work, whose final effect takes the form of achieving a previously determined goal, key role of management follows. Currently, effective management forms a distinct field of science that is determined in terms of principles, practices and terminology. The market conditions including the risk of any economic undertaking encourages one to reorient the systems of adopted management towards a strategic approach. The strategy formulated nowadays has to ensure the fulfillment of determined goals while accounting for dynamic changes in the environment. The conditions, in which the businesses have to operate nowadays, including companies in power engineering sector, are quite different from the ones that have been determined by the directions of operation both several and a few years ago. The meeting of new challenges, including high efficiency and effectiveness of operation, concentration of capital resulting from globalization and fierce competition have brought the pre-requisite for a capable and constant transformation of an organization in accordance with the developed and realized management strategy. In the course of the considerations into transformations in the power engineering sector one has to observe that it is one of the most capital demanding sectors of the national economy, which is mostly determined by the investment required in association with the present maintenance, modernization and development of the network infrastructure. Concurrently, the strategic perspective of the functioning of enterprises in this sector is based on the relations between particular projects (investment projects) and state budget and the current reporting period. One of the legal and organization forms that approves of the specific determinants of prospective and market-based functioning of an enterprise evolves around a concern considered as a single, integrated enterprise. The selection of this form of ownership for the current national power engineering sector does not form a casual matter but is determined by the managerial functionality required in the up-to-date market economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker F. P.: Zarządzanie w XXI wieku. Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2000.
 2. Laudyn D.: Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999.
 3. Kaplan S. R., Norton P. D.: Strategiczna Karta Wyników. PWN, Warszawa 2001.
 4. Kubalańca L., Skomudek W.: Udział Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez jakość @cz. 1). "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5/2005.
 5. Kubalańca L., Skomudek W.: Udział Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez jakość. @cz. 2). "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 6/2005.
 6. Kubalańca L., Skomudek W.: Balanced Scorecard w przedsiębiorstwie energetycznym. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 7/2006.
 7. Nasiłowski M.: System rynkowy. Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1998.
 8. Porter M. E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 9. Schmidt W., Friedag H. R.: My Balanced Scorecard. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 10. Skomudek W.: Gospodarka rynkowa i jej wpływ na jakość dostarczanej energii elektrycznej. "Wiadomości Elektrotechniczne", nr 4/2003.
 11. Skomudek W., Stolarczyk D.: Strategia w zarządzaniu koncernem elektroenergetycznym na krajowym rynku energii elektrycznej. "Wiadomości Elektrotechniczne", nr 4/2005.
 12. Szalbierz Z.: Spółki dystrybucyjne na rynku energii elektrycznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu