BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polityka spójności Unii Europejskiej a gospodarka lokalna i regionalna
The Role of EU Cohesion Policy in Regional and Local Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 244, s. 236-245, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy rozwoju regionalnego
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Polityka spójności, Samorząd terytorialny, Gospodarka lokalna, Gospodarka regionalna
Local government units, Cohesion policy, Local government, Local economy, Regional economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest ocena roli polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce w świetle zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego (JST). Artykuł składa się z pięciu części poświęconych kolejno: zadaniom JST w świetle poszczególnych ustaw, roli samorządu w kształtowaniu polityki gospodarczej na poziomie regionalnym i lokalnym, przesłankom realizacji polityki spójności UE, ocenie jej efektów oraz rekomendacjom dla administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The European Union delivers its cohesion policy in cooperation with the member states. According to the principle of subsidiarity, it is complementary to national regional policies. The cohesion policy of the European Union focuses on specific areas and is aimed at preventing excessive regional economic disparities as well as at ensuring permanent and sustainable growth and increasing competitiveness of all its regions and the EU as a whole. The cohesion policy is aimed at the consolidation of the competitive position of the leading regions and also at improving the situation and stimulating growth factors in peripheral regions. It requires linking interregional policy of the state, implemented at the central level, with intraregional policy of economic development conducted by the government and local government administration at regional and local levels. The main aim of this article was to evaluate the role of EU Cohesion Policy in local and regional economy in the light of local government activities and tasks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A new partnership for cohesion - convergence, competitiveness, cooperation, Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Luxembourg 2004.
 2. Boldrin M., Canova F. [2001], Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies, "Economic Policy" no. 32, Centre for Economic Policy Research, April.
 3. Efekty polityki spójności UE w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 4. Growing Regions - growing Europe, Fourth Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Luxembourg 2007.
 5. Marszałek A. (red.) [2004], Integracja europejska, PWE, Warszawa.
 6. Molle W. [2000], Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk.
 7. Pelkmans J. [1997], European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman.
 8. Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 9. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community, European Commission, Brussels 1999.
 10. Strzelecki Z. (red.) [2008], Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. The impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989-99, European Commission, Brussels 1997.
 12. Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, Second Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Luxembourg 2001.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 18. Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań ekonometrycznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu