BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kampa Adrian (Politechnika Śląska)
Title
Wpływ automatyzacji i robotyzacji na organizację produkcji na przykładzie prefabrykatów betonowych
The Impact of Automatization And Robotization for the Organization of Production on the Example of Prefabricated Concrete
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 22-28, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Robotyzacja, Organizacja produkcji, Innowacje w produkcji, Integracja sterowania produkcją, Zarządzanie produkcją
Robotization, Organisation of production, Innovations in production, Integration of production control, Production management
Note
summ.
Abstract
Coraz szersze zastosowanie automatyzacji i robotyzacji w przemyśle napotyka na problemy związane z odpowiednią organizacją produkcji zautomatyzowanej. Przedstawione w artykule przykłady produkcji prefabrykatów betonowych są stosunkowo proste, ale stanowią dobrą ilustrację problemu. Natomiast w przemyśle można spotkać wiele dużo bardziej złożonych procesów produkcyjnych, które trudno analizować w sposób intuicyjny. Rozwiązaniem w takich przypadkach, może być symulacja komputerowa połączona z wizualizacją procesu produkcji. Pozwala ona na dokonanie analizy różnych rozwiązań organizacyjnych. Można w stosunkowo prosty sposób modyfikować model komputerowy i analizować wpływ zmian na przebieg procesu produkcji. Dzięki temu, można przewidzieć zachowanie rzeczywistego systemu produkcyjnego i wybrać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie organizacyjne. Należy mieć przy tym na uwadze aspekty ekonomiczne, związane z wdrażaniem automatyzacji i robotyzacji. (fragment tekstu)

The article discusses problems related to automatization and robotization in industrial production. The increasing use of automatization and robotization in the industry encounter problems related to the proper organization of production. Characteristics of simple automatization and flexible automatization and its influence on production organization were presented. Also the factors influencing the increasing use of robots in industry are discussed. Thanks to their large capacities robots are increasingly replacing human labor and for example are used for carrying heavy loads. Examples of the use of automatization in the production of prefabricated concrete blocks are presented. The effects of automatization for the organization of production process were showed on the example of non-automatized production, half automatized mobile block making machine and fully automated line for prefabricated concrete blocks. Computer models of those three variants of the production are described and the results of the simulation experiment were presented. Simulation results clearly show the great impact of automation on productivity, which is much higher than in non-automatized production. Computer simulation combined with visualization of the production process allows analyzing different organizational solutions. The computer model of production system can be the relatively simple modified and the impact of changes on the process of production can be analyzed. This allows to predict the behavior of the real production system and choose the best in the given situation organizational solution. Remains to consider the economic aspects of the implementation of automation, which were not taken into account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brylicki W.: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement Sp z o.o., Kraków 1998. Dostępny w Internecie: http://www.polskicement.pl/5/zdjeciaorg/63 3.pdf.
  2. Henkis Sp z o.o.: Wibroprasa HK-696. Dostępny w Internecie: http://www.henkis.com/pl/HK-696-HERKULES.
  3. Honczarenko J. : Robotyzacja i automatyzacja lekiem na globalizację produkcji? "Przegląd Mechaniczny" 2006/11, s. 34-36.
  4. International Federation of Robotics. Industrial Robots Statistisc - http://www.worldrobotics.org/uploads/media/2011_Executive_Summary.pdf.
  5. Jasiczak J.: Mechanizacja wytwarzania prefabrykatów w świetle współczesnych technologii produkcji i wymagań jakościowych. "Technologie budowlane II", Alma Mater, Poznań 2003. Dostępny w Internecie: http:// www.ikb.poznan.pl/almamater/biblioteka/podreczniki_akademicki/jj_technologie_budowlane_ii/10.pdf.
  6. Janczura K.: Współczesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej. "Materiały Budowlane" 2009/11, s. 4-5.
  7. Kampa A.: Symulacja i wizualizacja systemów wytwórczych. Inżynieria Maszyn. Efektywne Zarządzanie przepływem produkcji. Wydawnictwo FSNT NOT, Wrocław 2009, s. 81-100.
  8. Techmatik. Urządzenie pakujące Robomatik. Dostępny w Internecie: http://www.techmatik.pl/?urzadzenie-pakuj ace-robomatik43.
  9. Zdanowicz T.: Robotyzacja dyskretnych procesów produkcyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
  10. Zdanowicz R., Świder J.: Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise Dynamics. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu