BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chochół Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Modyfikacja mas emalierskich w aspekcie jakości emalii
Modification of Enamelling Frit in View of the Quality of Enamel
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 282, s. 15-25, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Emalie, Jakość wyrobów emaliowanych, Wyroby emaliowane
Commodity science, Industrial commodities, Enamel, Quality of enamelled products, Enamel products
Note
summ.
Abstract
Chemoodporność emalii można poprawić m. in. za pomocą wprowadzenia związków o pożądanych właściwościach chemicznych bezpośrednio do zestawu mas emalierskich, obok szkliwa, gliny, wody, elektrolitów i tak zwanych ustawiaczy masy. Są to związki trudnotopliwe i dlatego zostają one jedynie wtopione w powłokę emalierską i stanowią rodzaj "zapory" przed działaniem określonych agresywnych związków chemicznych. Należny je dodawać w postaci bardzo drobno zmielonego proszku i w takiej ilości aby zapewnić równomierne i geste "upakowanie" przestrzeni powłoki emalierskiej. Zaprezentowane w pracy badania przeprowadzono celowo z emaliami tytanowymi szeroko stosowanymi w Polsce do wyrobu naczyń kuchennych i urządzeń sanitarnych, mając nadzieję, że wyniki badań doprowadzą do poprawy jakości tych wyrobów, a w efekcie do poprawy zaopatrzenia rynku w te artykuły. Oprócz tego powłoki emalierskie o podwyższonych właściwościach chemoodpornych mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, który odczuwa dotkliwy ich brak. (fragm. tekstu)

Various quantities of colloidal silica and aluminium oxide were addet to the currently used enamelling frits in order to check the effect of adding those compounds at that stage of technological process on the quality of enamel coating. The evaluation of the quality of coating was based on the measurement of the average corrosion rate, the aggressive compounds being: 6% citric acid solution, 1N sodium hydroxide, 1% sodium pyrophosphate solution, as well as the measurement of the abrasion resistance and the estimation of the appearance. The studies have proved that the described method affords possibilities for improving the chemical resistance of enamels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boniecki R., Buciewicz J., Badania reologiczne mas emalii podstawowych na odlewy żeliwne, "Prace Instytutu Odlewnictwa" 1978, nr 1, s. 31-34.
  2. Buciewicz J., Nalepa W., Odporność emalii szklistych na działanie detergentów, "Prace Instytutu Odlewnictwa" 1977, tom 27, nr 4, s.291-303.
  3. Chochół A., Możliwości poprawy odporności chemicznej wyrobów emaliowanych, Materiały z IV Sympozjum emalierskiego pt. "Problemy poprawy jakości i ekonomiki wyrobów emaliowanych", Kraków-Raba Niżna 1986, s. 137-146.
  4. Chochół A., Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej, praca niepublikowana, AE, Kraków 1987, s. 74.
  5. Dekker P., Vergleichende Schlüfungen nach einfachem Mathoden. Mitt. VDEfa, 1974, t.22, nr 8, s.82-86.
  6. Herbst U., Rheologische Massungen an Emailschlickern. Tonind. Zeit., 1972, t. 96, nr 8, s. 252-253.
  7. PN-73/M-77300 Emaliowany sprzęt gospodarstwa domowego, Rodzaje i metody badań powłok emalierskich.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu