BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hornik Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie mikroanalizatora rentgenowskiego do badania struktury powłok emalii szklistych
The Use of an X-ray Microanalyser for Testing the Structure of Vitreous Enamel.
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 282, s. 27-42, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Emalie, Jakość wyrobów emaliowanych, Wyroby emaliowane
Commodity science, Industrial commodities, Enamel, Quality of enamelled products, Enamel products
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie badań zależności pomiędzy składem chemicznym emalii, a strukturą warstwy wierzchniej tej emalii, do których zastosowano metodę spektrografii rentgenowskiej przy użyciu mikroanalizatora rentgenowskiego. Badaniom poddano wcześniej otrzymane zestawy emalii kryjących o różnych składach zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Właściwości tych emalii oceniano na podstawie badań ich chemoodporności (odporności na kwasy, ługi, detergenty, wodę i parę wodną) oraz odporności mechanicznej (odporności na ścieranie i uderzenia). Badania te przeprowadzono zgodnie z normą PN-82/M-77301.

The use of an X-ray microanalyser for testing non-conductive materials like vitreous enamel on metal products, has been described. Before testing, a layer of conductive material, for example gold, had to be deposited on adequate microsections. The results of the studies have revealed the heterogeneity of vitreous enamel structure. It has been found out that depending on the composition of vitreous enamel, there is migration of certain compounds to the surface layer, which determines the utility characteristics of the product (they were tested according to adequate standards), that is mechanical resistance, chemical resistance etc. It has been concluded that in order to control properly the characteristics of vitreous enamel it is necessary to know its structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bojarski Z., Mikroanalizator rentgenowski, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1971.
 2. Erisman W.Ch., Kunst in Bijouterie-Email im Bild, Bayer AG - Leverkusen, 1986, nr 11, s. 4-5.
 3. Guy A.G., Introduction to materials science. MC Graw-Hill Book Co., New York 1971, s. 123-125.
 4. Hennicke H.W., Email immer aktuell - eine berechtige Aussage, Vulkan - Verlag Dr. W. Classen, Essen 1973, nr 315, s. 3-5.
 5. Hornik S., Relacje między własnościami cieplnymi a użytkowymi powłok emalierskich, IV Sympozjum Emalierskie, materiały, Kraków-Raba Niżna 1986, s. 54-64.
 6. Hornik S., Wpływ stopnia poznania warstwy wierzchniej emalii kryjącej na wyrobach z blachy stalowej, Konferencja Naukowa w SGPiS, komunikaty, Warszawa 1984, s. 46.
 7. Hornik S., Wpływ zestawu szkliw i emalii na wartość użytkową niektórych wyrobów emaliowanych, praca doktorska, maszynopis, AE, Kraków 1984, s. 147.
 8. Korda E.J., Pruden L.H., Wiliams J.P., Elemental analysis of glass and glass-ceramics with the scanning electron microsckope, "Am. Cer. Soc. Bull." 1973, nr 3, s. 279-284.
 9. Kyri H., Ein Beitrag zum Problem der Struktur silikatischer Gläser Mitteilungen VDEfa, RFN, 1971, tom 19, nr 11, s. 79-92.
 10. Nalepa W., Hornik S., Ostrowski A., Enamels for internal combustion engines exhaust systems, Atti dell' XI Congresso Nazionale di Merceologia, con partecipazione internazionale, Napoli 1984, s. 814-819.
 11. PN-82/M-77301 Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Wymagania i badania.
 12. Świniarska P., Filip R., Kalinka A., Zastosowanie mikroanalizatora rentgenowskiego w pracach naukowo-badawczych przemysłu szklarskiego, "Szkło i ceramika" 1976, nr 7, s. 165-170.
 13. Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki badań minerałów i skał, praca zbiorowa, AGH, Kraków 1974, nr 30, s. 291-300.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu