BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędryka Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Metoda wielokrotnych uporządkowań
The Multiple-Order Method
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 282, s. 49-62, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis
Note
summ.
Abstract
Jedyną metodą pozwalającą m. in. ominąć trudności związane z powstaniem wrażeń kompleksowych oceny sensorycznej jest metoda wielokrotnych porównań, polegająca na skalowaniu ocenianych próbek względem próbki standardowej. Jeśli nie możemy z ocenianego zestawu próbek wydzielić próbki odniesienia, wówczas metody nie można zastosować. Postanowiono zatem opracować metodę, która zachowując podstawowe zalety metody wielokrotnych porównań, tj. oceny zarówno produktu jak i sprawności dyskryminacyjnej oceniających, nie wymagałaby stosowania próbki standardowej.

The worked out method affords possibilities for simultaneous evaluation of a product and the discriminating capacity of those who estimate it. For statistical interpretation of results, variance analysis was used. As the measurement was made according to the scale of order. Harter transformation was used as well as two transformations worked out by the author. The example of the application of the method is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa 1975.
  2. Brzeziński J., Stachowski R., Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych, PWN, Warszawa 1984.
  3. Fisher R.A., Yates F., Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Oliver and Boyd, London 1963.
  4. Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego i psychologii, PWN, Warszawa 1976.
  5. Harter H.L. Expected Values of Normal Order Statisics, "Biometrika" 1961, nr 48.
  6. Owen D.B. Handbook of Statistical Tbales, Addison-Wesley, London 1962.
  7. Pociecha J.,Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1984, nr 203.
  8. Sachs L., Statistische Auswertungsmethoden, Springer Verlag, Berlin 1972.
  9. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu