BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosowski Grzegorz (Politechnika Lubelska)
Title
Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli
Use Simulation to Improve Flow Control in Furniture Manufacturing Company
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 29-37, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Symulacje komputerowe, Produkcja mebli, Modelowanie procesów produkcji, System wytwórczy
Computing simulation, Furniture production, Modeling of manufacturing processes, Manufacturing system
Note
summ.
Abstract
Techniki symulacji komputerowej znajdują zastosowanie w zagadnieniach związanych z systemami produkcyjnymi mniej więcej od 30 lat. Z uwagi na szybki postęp technologiczny w obszarze informatyki oraz wzrost mocy obliczeniowych komputerów osobistych, wzrasta także popularność metod opartych na symulacji komputerowej. Zaletą symulacji komputerowej jest jej powtarzalność. Dzięki ustaleniu pewnej liczby parametrów modelu oraz przypisaniu parametrom wartości liczbowych, można wielokrotnie powtarzać ten sam proces, co w warunkach rzeczywistych jest niemożliwe do zrealizowania. Oprócz problematyki projektowania nowych systemów produkcyjnych lub usprawniania systemów istniejących, metody symulacji są stosowane również do oceny różnorodnych aspektów systemów produkcyjnych. Z uwagi na dużą złożoność zagadnień związanych z produkcją, budowa modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych jest czasochłonna i podatna na błędy. Z tego powodu na rynku istnieje wyraźny podział na producentów oprogramowania symulacyjnego oraz jego użytkowników. Wielkość i stopień złożoności modelowanych systemów stale rośnie. Przykładami są tu systemy typu DES (ang. discrete event systems = dyskretne systemy sterowane zdarzeniami), odnoszące się prócz sfery produkcji także do takich dziedzin jak: sieci komunikacyjne, systemy biologiczne, prognozowanie pogody itd. Modelowanie i symulacja takich systemów jest poważnym wyzwaniem, ponieważ wymaga odpowiednich języków komunikacji na linii człowiek-komputer i wydajnych narzędzi informatycznych. Symulacje stosuje się także w mniejszej skali do modelowania wyodrębnionych fragmentów funkcjonowania szerokich organizacji. Przykładem jest przemysł motoryzacyjny, w którym fabryka silników wykorzystuje narzędzia symulacji komputerowej podczas produkcji koła zębatego umieszczonego na wale silnika. Nawet tak pozornie proste zagadnienie (w porównaniu do całego systemu produkcyjnego) wymaga dużej dbałości o szczegóły, co przejawia się w konieczności przeanalizowania procesów produkcyjnych nie tylko na etapie produkcji, który nas interesuje, ale także na etapach wcześniejszych. Z uwagi na konkurencję, szybki postęp technologiczny oraz dostępność kapitału, przemysł motoryzacyjny jest sferą, w której symulacja komputerowa stała się niemal standardem. (fragment tekstu)

Computer simulation techniques have been used in the issues of production for about 30 years. Due to the rapid technological progress in the field of IT and growing computing power of personal computers attractiveness of simulation still increases. The advantage of computer simulation is its repeatability. By setting a number of the model parameters and by assigning numerical settings we can repeat the same process many times which is impossible to achieve in the real world. All the manufacturing systems can be divided into two parts: process and discrete systems. The products of the process manufacturing once put together cannot be taken apart. Discrete manufacturing can be characterized by individual or separate unit production. The sensible use of simulation usually requires the knowledge of the theoretical background to discrete simulation such as probability distributions, the model building process including validation techniques and the design of experiments. This study aims to present method for improving the flow in discrete manufacturing in exemplary company of joinery. The main goal of the research was to identify the actual and potential problems inside of the manufacturing system. Large intermediate stocks, long throughput times, and variable bottlenecks are the most common kinds of problems that usually characterize such an environment. Furniture manufacturing is the complex process that consists of a few steps. The characteristics of the current manufacturing system in descriptive and schematic forms were presented. In the next stage the model of existing manufacturing system using the selected simulation software was developed. The model included such elements as: storages, works transport mean, assemblers, workstations, etc. The final step was to conduct a simulation experiment and draw conclusions. In this case, the method allowed to develop a computer simulation model that reflected the actual functioning of joinery company. The experiment conducted in conjunction with the simulation model provided detailed data for a thorough analysis of the flow in manufacturing. Some results of the simulation experiment were compared to the historic real company data and in this way the high quality of the simulation model was proven. This way the main barrier in obtaining the higher productivity level and the cause of excessive intermediate stocks were identified. Appropriate remedial steps leading to improve the flow in manufacturing, release of capacity reserve and reduce of stocks levels were proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abdulmalek F. A., Rajgopal J.: Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. Int. J. Production Economics 2007/107, s. 223-236.
 2. Cicirelli F., Furfaro A., Nigro L.: Modelling andsimulation of complex manufacturing systems using statechart-based actors. Simulation Modelling Practice and Theory 2011/19, s. 685-703.
 3. Denkena B., Henjes J., Henning H.: Simulation-based dimensioning of manufacturing process chains. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 2011/4, s. 9-14.
 4. Herrmann C., Thiede S., Kara S., Hesselbach J.: Energy oriented simulation of manufacturing systems - Concept and application. CIRP Annals - Manufacturing Technology 2011/60, s. 45-48.
 5. Hibino H., Fukuda Y., Fujii S., Kojima F., Mitsuyuki K., Yura Y.: The development of an object-oriented simulation system based on the thought process of the manufacturing system design. Int. J. Production Economics 1999/60-61, s. 343-351.
 6. Iwata K., Onosato M., Teramoto K., Osaki S.: A Modelling and Simulation Architecture for Virtual Manufacturing Systems. Dept. of Mechanical Engineering for Computer-Controlled Machinery, Faculty of Engineering, Japan, Osaka University 1995.
 7. Krupa K.: Modelowanie, symulacja i prognozowanie. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 8. Meade D. J., Kumar S., HoushyaR A.: Financial Analysis of a Theoretical Lean Manufacturing Implementation Using Hybrid Simulation Modeling. Journal of Manufacturing Systems, 2006, Vol. 25/No. 2.
 9. Nagarur N., Azeem A.: Impact of commonality and flexibility on manufacturing performance: A simulation study. Int. J. Production Economics 1999/60-61, s. 125-134.
 10. Smith J. S.: Survey on the Use of Simulation for Manufacturing System Design and Operation. Journal of Manufacturing Systems, 2003, Vol. 22/No. 2.
 11. Spedding T. A., Sun G.Q.: Application of discrete event simulation to the activity based costing of manufacturing systems. Int. J. Production Economics 1999/ 58, s. 289-301.
 12. Um I., Cheon H., Lee H.: The simulation design and analysis of a Flexible Manufacturing System with Automated Guided Vehicle System. Journal of Manufacturing Systems 2009/28, s. 115-122.
 13. Wya J., Jeong S., Kim B., Park J., Shin J., Yoon H., Lee S.: A data-driven generic simulation model for logistics-embedded assembly manufacturing lines. Computers & Industrial Engineering 2011/60, s. 138-147.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu