BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaniewski Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Sobiecki Andrzej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Kinetyczne metody badania trwałości produktów chemicznych i ich zastosowanie dla siarczku cynkowego
Kinetic Methods of Testing the Stability of Chemical Products and Their Use in the Studies on Zinc Sulphide
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 282, s. 63-78, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Chemia, Kinetyka chemiczna
Commodity science, Chemistry, Chemical kinetics
Note
summ.
Abstract
Zastosowanie kinetyki chemicznej do badania trwałości produktów pozwala na dokładne i stosunkowo szybkie określenie wartości tego parametru oraz czynników od których zależy. W pracy zaprezentowano metodykę badań okresu trwałości siarczku cynkowego na podstawie stałych prędkości utleniania. Trwałość związku obliczono w zależności od temperatury i wilgotności.

A report is presented dealing with the methods of chemical kinetics used in the studies on ageing and stability of chemical products. On the basis of the oxidation velocity constants determined for zinc sulphide in a closed system, the stability of the compound was calculated according to temperature and humidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieńkiewicz K.J., Fizykochemia wyprawy skór, WNT, Warszawa 1986.
 2. Chojecki H., Wasilewski L., Słownik jakości, WNT, Warszawa 1980.
 3. Dobrosz K., Matysiak A., Tworzywa sztuczne, WSiP, Warszawa 1985.
 4. Garrett E.R., "J. Pharm. Sci". 1962, 51 /9/.
 5. Hayase M., "J.Mining Met. Inst". 1957, 73, 141.
 6. Interim report, IMCO, London, CDG XXIX/INF. 4, August 1978.
 7. Kennon L., "J. Soc. Cosmet. Chem". 1966, 17 /3/.
 8. Labuza T.P., "J. Chem. Educ." 1984, 61, 348.
 9. Labuza T.P., Open Shelf Life Dating of Foods, Food and Nutrition Press, Inc., Westport 1982.
 10. Labuza T.P., Riboh D., "Food Technol." 1982, 36, 66.
 11. Labuza T.P., Saltmarch M., "J. Food Sci." 1982, 47, 92.
 12. Labuza T.P., Schmidl M.K., "Food Technol." 1985, 39, 57.
 13. Laidler K.J., "J. Chem. Educ." 1984, 61, 494.
 14. Michałowska J., Paliwa, oleje, smary, WKiŁ, Warszawa 1977.
 15. Neumann A., Werkstoffe mit Zukunft. Urania-Verlag, Berlin 1977.
 16. Olejnik T., Wieczorek R., Kontrola i sterowanie jakością, PWN, Warszawa 1982.
 17. Polska Norma PN-80/N-30000 Jakość wyrobów. terminologia ogólna.
 18. Polska Norma PN-80/N-04000 Niezawodność w technice. Terminologia.
 19. Pope D.G., "Drug Comet. Ind." 1980, 127, 48.
 20. Praca zbiorowa, Encyklopedia techniki: chemia, WNT, Warszawa 1972.
 21. Praca zbiorowa, Powłoki malarsko-lakiernicze. poradnik, WNT, Warszawa 1983.
 22. Prowans A., Materiałoznawstwo, PWN, Warszawa 1984.
 23. Singh K.P., Heldman D.R., Kirk J.R., "J. Fod Sci." 1976, 41, 304.
 24. Skrzypek M., Propedeutyka towaroznawstwa, AE, Kraków 1984.
 25. Song Lin I., "Bull. Parent. Drug. Assn." 1969, 23, 269.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu