BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopczewski Marian (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
Title
Rola menedżera we współczesnym zarządzaniu organizacją
Manager's Role in Contemporary Management Organization
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 38-46, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie organizacją publiczną, Zarządzanie menedżerskie, Kwalifikacje menedżera, Kompetencje kierownicze, Role kierownicze, Umiejętności kierownicze, Osobowość kierownika, Model kompetencji menedżerskich
Management of public organization, Managerial managing, Managerial qualifications, Managerial competencies, Managerial roles, Management skills, Manager personality, Model of managerial competence
Note
summ.
Abstract
Dobre przygotowanie menedżerów do sprawowania funkcji kierowniczych jest bardzo ważnym czynnikiem kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Prowadzone w tym zakresie badania dowodzą, że w krajach Europy Zachodniej jednym z największych wyzwań są kompetencje kadry kierowniczej. Jako główny czynnik sukcesu wymienia się potrzebę szkoleń, w tym przede wszystkim w obszarze zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania finansami, zasobami ludzkimi. Obecnie rysuje się obraz menedżera, który ceni kompetencje techniczne i bardziej niż kompetencje w zarządzaniu, małą uwagę przywiązuje do zarządzania kadrami, za podstawowe źródło władzy uznaje władzę eksperta, a podwładnych przekonuje, stosując najczęściej groźby. Menedżer ten identyfikuje swój sukces z zajmowaniem wysokich stanowisk, mimo braku wyraźnej wizji, optymistycznie widzi przyszłość swojej firmy. Menedżer ten ma wysoką samoocenę, uważa, że może wpływać na swój los, ale z drugiej strony przywiązuje dużą rolę do tego, co sądzi o nim otoczenie, stosując zasady zależnie od okoliczności. (fragment tekstu)

At the beginning is worth recalling the generally accepted definition of management. Management leadership is an activity involving the decision-making and control of resources, processes and information in the organization in order to achieve optimal results in the most efficient and costeffective way and in accordance with the social rationality of actions. Management is thus a kind of journey through the chaos, is a kind of reality construction of the available items which can include: ideas, people, relationships, and formal - legal institutions, material and monetary resources as well as the right to dispose of them. There is also a view that management is control over the diversity and transformation of potential conflict into collaboration. Therefore, management should apply to all resources (personal and material, material) and to all aspects of the organization known as managed organizations, but in fact is related to the activities of the higher and highest levels in the hierarchy of the organization, which embrace a whole aspect and where exactly all the resources are allocated. At lower levels, especially at the executive level, management is better and should be cultivated by good managers. Challenges of the XXI century affect the process of development and the pursuit of business excellence. This is evident in several areas, notably globalization and internationalization of the world economy. Multinational companies increasingly seek newer markets and cheap labor. This affects the development of investment in less developed countries. Analyzing the failure of the pioneers of the company or its competitors in the industry, they implement the latest technologies by eliminating the twenty-first century ineffective. The dynamism of the global economy causes a continuous process of improving the operation and management of many companies. Entrepreneurs do not keep up with the productive and very fast in practice use of knowledge and information. The phenomenon of entrepreneurship is an essential element of economic competitiveness in world markets and many large and small businesses. What actually is meant by saying to be enterprising. Assumed that to be entrepreneurial, it means to be creative, innovative, flexible. Every manager, regardless of specialty, and level of function in addition to act as one plays in the organization the social roles expected by other members. The article presents the nature of the manager's work, types of managers, managerial job requirements and principles of work organization, as well as key roles and skills, in terms of modern management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ditel J.: Przedsiębiorczość. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2006.
  2. Drucker P.: Zawód menedżer (ang. Peter Drucker on the Profession of Management), Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2004.
  3. Caruso D.R., Salovey P.: The Emotionally Intelligent Manager. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2004.
  4. Koperyńska M.W.: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2009.
  5. Kozyra B.: Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.
  6. Rzycka O., Porosło W.: Menedżer coachen. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu