BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pająk Edward (Politechnika Poznańska)
Title
Zastosowanie koncepcji lean project podczas działań innowacyjnych
Application of Concept Lean Project in Innovative Actions
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 51-56, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje w produkcji
Project management, Enterprise innovation, Innovations in production
Note
summ.
Abstract
Koncepcja lean project (LP) zarządzania projektem oparta jest na założeniach koncepcji lean manufacturing - oszczędnego wytwarzania. Zmierza ona do likwidacji każdego marnotrawstwa w projekcie, w tym także działań, których realizacja nie przynosi kluczowych dla projektu informacji. Proponowana koncepcja w zasadniczy sposób odróżnia się od innych metod zarządzania projektem, takich jak przykładowo metodologia DFSS (z ang. Design for Six Sigma) projektowania procesów i produktów. W odróżnieniu od wspomnianej metodologii DFSS, punktem wyjścia koncepcji LP jest faza zakończenia projektu (lub alternatywnie zakończenie istotnych etapów jego realizacji, utożsamianych w wielu przypadkach z kamieniami milowymi projektu). Zakończenie projektu lub istotnych faz jego realizacji wiąże się bezpośrednio z podjęciem określonych decyzji projektowych. Istotą koncepcji lean project jest więc początkowe zdefiniowanie koniecznych do podjęcia decyzji projektowych oraz na tej podstawie określenia informacji, które będą niezbędne do podjęcia tej decyzji. Efektem takiego działania jest skoncentrowanie realizacji zadań projektowych oraz ich struktury, tylko i wyłącznie do obszaru niezbędnego do uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. W swoim założeniu koncepcja LP wykazuje więc pewne podobieństwo do zalecanego w postępowaniu lean manufacturing tzw. przepływu ssącego. Ocena wymiernych efektów koncepcji lean project jest zadaniem trudnym, gdyż projekty, a szczególnie projekty innowacyjne są działaniami jednorazowymi. Można przyjąć, że w tym samym kształcie oraz zakresie nie będą się powtarzały, a więc ocena porównawcza jest utrudniona. Dokonana wstępna ocena koncepcji LP wskazuje, że może ona być koncepcją efektywną, lecz aby tak było, konieczne jest sformułowanie kluczowych zagadnień (pytań), które stanowią podstawę podjętej decyzji. Do tego wymagana jest konkretna wiedza ekspercka. Jest to zarazem "słabym punktem" koncepcji LP. Zaangażowany w projekcie ekspert dąży bowiem do stuprocentowego uzasadnienia swojej decyzji. W związku z tym, w projekcie prowadzone są badania i analizy istotne niewątpliwie z punktu widzenia pozyskania wiedzy ogólnej, ale niekonieczne do podjęcia decyzji projektowej. To właśnie te zadania i działania można określić jako zbędne w projekcie, aczkolwiek być może bardzo istotne z punktu widzenia poznania naukowego czy wiedzy ogólnej. Koncepcja LP wymaga myślenia selektywnego, a takie w niektórych przypadkach może być źródłem podjęcia niewłaściwych decyzji. To jest niestety pewne ryzyko jej stosowania. (fragment tekstu)

The article presents the concept of the methodology of implementation of innovative manufacturing processes and new design called "lean project". The concept of creating the conditions for both to shorten the implementation time for innovation, and reducing the costs of their implementation. The essence of the developed method is the "reverse procedure". According to this procedure at the beginning of the project specifies a "volume" key design decisions to be taken in the draft. The consequence of this is to determine the next project activities, a set of information that should be maintained to decide the design. This allows the result to narrow the focus of research efforts to obtain that information. Described in the concept of work is subject to continuous review, and so far the results seem to indicate the advisability of its application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dworczyk M., Szlasa R.: Zarządzanie innowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  2. Kasprzak W. A., Pelc K. I.: Strategie techniczne - prognozy. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003.
  3. Łunarski J. (redakcja): Zarządzanie innowacjami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  4. Womack J. P., Jones D. T., Roos D.: The machine that changed the world. MIT, New York 1991.
  5. Zuber R.: Zarządzanie przedsięwzięciami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu