BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stadnicka Dorota (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Mach Aleksandra
Title
Symulacja pracy linii produkcyjnej na przykładzie praktycznym
Simulation of the Production Line Working on the Base of a Practical Example
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 57-71, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Linia produkcyjna, Innowacje w produkcji, Intensyfikacja produkcji, Odchudzanie produkcji, Symulacja
Production line, Innovations in production, Intensification of production, Lean production, Simulation
Note
summ.
Abstract
W obecnych czasach firmy ciągle muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków i wymagań klientów. Skraca się cykl życia wyrobów i występuje konieczność częstego uruchomiania nowych produkcji. Firmy muszą być elastyczne, a jednocześnie utrzymywać koszty na opłacalnym poziomie i szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie klienta. Również czas realizacji zamówień dla klienta skraca się. Czasem zdaje się, że w dzisiejszych firmach czas biegnie inaczej - szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Aby sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów, firmy muszą zwrócić uwagę na swój potencjał intelektualny występujący w postaci wykwalifikowanej kadry pracowników oraz wspomagać się rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi i informatycznymi w procesach planowania, przygotowania, realizacji produkcji oraz prognozowania zmian i ulepszeń. Powszechne w firmach są już od dawna standardowe systemy zarządzania jakością, a obecnie na coraz szerszą skalę wdrażane są rozwiązania z koncepcji Lean Manufacturing. To wszystko wspierane jest systemami informatycznymi klasy MRP/ERP, czy Business Intelligence oraz różnego rodzaju oprogramowaniem do symulacji. Coraz bardziej rozpowszechniają się również systemy zbierania i analizowania informacji w czasie rzeczywistym oraz automatyzacja, której celem jest m.in. szybkie wychwytywanie błędów w procesach produkcyjnych oraz wstrzymywanie produkcji, niedopuszczające do produkcji wybrakowanych wyrobów. W niniejszej pracy przedstawiono problem, który pojawił się w firmie produkującej sprzęt rolniczy. Problem pojawił się w momencie, gdy klient zgłosił się z zapytaniem o możliwość zwiększenia produkcji wyrobów, które firma już dla niego produkowała i to od wielu lat, na dedykowanej linii produkcyjnej. Sytuacja tego rodzaju powinna cieszyć, ale wzbudza również niepokój. Z jednej strony, zwiększone zamówienie to większy zysk, ale z drugiej, gdy nie jesteśmy w stanie go zrealizować pojawia się ryzyko. Gdy klient zgłosi się do konkurencji może w konsekwencji dla uzyskania lepszych warunków współpracy przenieść tam całą produkcję. W niniejszej pracy dokonano oceny możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych, poprzez zastosowanie zmian techniczno-organizacyjnych na linii produkcyjnej. (...) Artykuł łączy ze sobą wykorzystanie programów komputerowych do symulacji oraz standardowych narzędzi Lean Manufacturing. (fragment tekstu)

The article focuses on the problems concerning production line capacity. The example of a certain problem concerning a line, on which the axles for grass mower are producing, is analyzed in the paper. To solve the problem authors used lean tools such as value stream mapping and ProModel program for simulation of the production line working. After gathering information about production line and processes realizing on the line, the current state of the value stream map was drawn. On the base of the map analysis and talks with employees and management the improvements, which could improve production line working and its capacity, were proposed. Improvements were discussed and chosen of them were indicated to check in simulations. Then a first version of future state of value stream map with the indicated improvements was prepared. To do simulations a plan was developed. As variables are taken: frequency of delivery, effective working time, number of simultaneously assembled products, number of lathes in the line and number of products in batch. Next a model of the production line in ProModel program was build. With the use of the model, in the range of the analysis, 144 simulations were done. Obtained data are analyzed and proposals for line developing are presented. To increase production line capacity an additional lathe has to be introduced into the line. Authors also indicate that morning break should be cut down to 5 min. Another solution, which has to be introduced, is changing a frequency of delivery. The frequency should equal 8 hours and it is enough. More often deliveries are not cost effective, although they could give even better capacity. It was impossible to double capacity by introducing only other improvements avoiding costs concerning with necessity of buying a new lathe. The proposals are shown in the second version of future state of value stream map. Authors also indicate the further possible development and analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek M.: Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa Lean. Difin, Warszawa 2007.
 2. Ciszak O.: Komputerowo wspomagane modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 3. Harris R., Harris C., Wilson E.: Doskonalenie przepływu materiałów. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2005.
 4. Harrison A., Remko H.: Zarządzanie logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Jones D. T., Roos D.: Maszyna, która zmieniła świat. Wydawnictwo: ProdPress. Wrocław 2008.
 6. Jones D. T., Womack J. P.: Lean thinking - szczupłe myślenie. Wydawnictwo ProdPress, Wrocław 2008.
 7. Kraszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Dom Organizatora, Toruń 2009.
 8. Łunarski J.: Zarządzanie jakością w logistyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
 9. Łunarski J.: Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2008.
 10. Mączka T., Czech T., Żabiński T.: Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości. Pomiary Automatyka Robotyka 2/2010.
 11. Mączka T., Żabiński T.: System zdalnego monitorowania maszyn i operatorów - wybrane elementy. Pomiary Automatyka Robotyka 3/2011.
 12. Promodel Corp., Promodel Reference Guide, Promodel Corp., 2001.
 13. Promodel Corp., Promodel User Guide, Promodel Corp., 2001.
 14. Rother M., Harris R.: Tworzenie Ciągłego Przepływu. Wyd. 2. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute, Wrocław 2008.
 15. Rother M., Shook J.: Naucz się widzieć. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute. Wyd. 2, Wrocław 2009.
 16. Surma J.: Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 17. Wawak S.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 18. Womack J. P., Jones D. T.: Lean solutions. Wydawnictwo Free Press, 2005.
 19. Womack J. P., Jones D. T.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 20. Womack J. P., Jones D. T.: Zobaczyć całość. Wydawnictwo Lean Enterprise Institute, Wrocław 2007.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu