BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Analiza poziomu wykształcenia młodzieży szkół średnich na podstawie wyników matur
Analysis of the Level of Education of High School Pupils on the Basis of Matura Exam Results
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 70-80, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Keyword
Egzaminy, Szkolnictwo średnie, Analiza porównawcza
Exams, Secondary education, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł ten jest poświęcony zbadaniu wyników egzaminów maturalnych, jakie uzyskali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na terenie trzech zachodnich województw Polski. Zawiera analizę struktury, dynamiki i korelacji przeprowadzoną według powiatów i przedmiotów oraz interpretacje wraz z wnioskami na temat stanu polskiej edukacji, a także wykresy i tabele obrazujące zależności, które zostały zaobserwowane. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to investigation of the matura exam results obtained by high school pupils in three western voivodeships of Poland. It contains the structural, dynamic, correlation analysis and interpretations together with conclusions about the Polish educational system, charts and tables showing the observed relations. The main findings are arithmetic means of matura exam results in each subject of every poviat in the three voivodships. The analysis tries to check whether and how much the results have improved, how they are diversified and where they are the best. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Faure E., 1975, Uczyć się, aby być, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Pęcherski M., 1975, Polityka oświatowa, Ossolineum, Wrocław.
  3. Grodzicki J., 2000, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  4. Guilford J.P., 1964, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa.
  5. Kędelski M., Roeske-Słomka I., 1998, Statystyka, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  6. Peuker Z., 2000, Statystyka: podręcznik, Wydawnictwo Leliwa, Warszawa.
  7. Pułaska-Turyna B., 2008, Statystyka dla ekonomistów, CdiI Difin, Warszawa.
  8. http://www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/05now_sk.pdf.
  9. Marek T., 1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody. SAHN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu