BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Dominik (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Badanie przyczyn braku wdrożenia w przedsiębiorstwach systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001
The Research of Reasons of Not Implementing in Companies the Quality Management System According to ISO 9001
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 72-76, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wdrażanie systemu ISO, System zarządzania jakością, Zarządzanie jakością, Norma ISO/IEC
Implementation of ISO quality system, Quality management systems, Quality management, ISO/IEC standard
Note
summ.
Abstract
Wdrażanie znormalizowanych systemów zarządzania jakością zarówno w światowej, jak i w polskiej gospodarce, jest bardzo powszechne. Nie zawsze jednak ich implementacja jest uzasadniona i konieczna, aby z powodzeniem funkcjonować na rynku. Norma ISO 9001, poza atutami, ma również pewne negatywne aspekty, które mogą skutecznie zniechęcić kierownictwo organizacji do podjęcia decyzji dotyczącej implementacji znormalizowanego systemu zarządzania jakością. (...) Dokonując przeglądu literatury, można wyodrębnić listę zarzutów stawianych znormalizowanym systemom zarządzania jakością przez ludzi związanych z tą tematyką. Według M. Ligarskiego, do najpowszechniej formułowanych zarzutów wobec znormalizowanych systemów zarządzania jakością można zaklasyfikować:
 • nadmierną biurokrację,
 • narzucanie zewnętrznego modelu zarządzania,
 • spowalnianie rozwoju organizacji,
 • marginalizację funkcji działów marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • skomplikowanie kontaktów z dostawcami i odbiorcami,
 • wysokie koszty,
 • pracochłonność i czasochłonność.
Jednak większość z powyżej sformułowanych zarzutów zaobserwować można głównie w organizacjach, w których system został wprowadzony w sposób niedbały, przez niekompetentnych ludzi oraz przy jak najniższych kosztach własnych. Organizacje takie mają więc jedynie namiastkę prawdziwego systemu, która działa wadliwie i ma niewiele wspólnego z profesjonalnie wdrożonym systemem zarządzania jakością. (fragment tekstu)

It is assumed, that implementation of the requirements of the ISO 9001 norm lead to the development of a organizations in all levels of its activity. Unfortunately, standardized quality management systems have also both negative and weak sides that can affect the effectiveness of the organization. The number of problematic situations that the organization may find in a process of implementing and functioning of a system intensify with increasing popularity of standardized quality management system. The idea of the publication was an attempt to point out main disadvantages of quality management system and to assess the functioning of quality management system in small and medium trade organizations. The realization of that goal took place in two stages. The first one included the review and analysis of the literature. The second one was a stage of research, whose main objective was to determinate the reasons deciding of non-implementation of quality management system according to ISO 9001 in the organizations. The study included 22 small and medium size trade organizations associated in one single purchasing group. Analysis of the results allowed the management of organizations indicate the areas in which they should pay particular attention while implementing requirements of ISO 9001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bandyopadhyay J. K.: A model Framework for developing industry specific ąuality standards of effective ąuality assurances in global supply chains in the New Millenium. "Interntional Journal of Management" 2005, vol. 22, no 2, s. 297.
 2. Baraniecka A., Witkowski J.: Siedem pułapek certyfikacji systemów zarządzania jakością. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 7-8, s. 65.
 3. Dahlgaard J., Kristensen K., Kanji G.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2004, s. 72-73.
 4. Dougherty R. A., Palmes P.: Back to basics. "The Auditor" 2008, vol. 3, no. 5, s. 1.
 5. Hamrol A.: Wybrane myśli o dążeniu do doskonałości w zarządzaniu jakością, [w:] Zarządzanie jakością, Doskonalenie organizacji. Wyd. UE, Kraków 2010, s. 97.
 6. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2007, s. 150.
 7. Hermaniuk T., Sikora T.: Wdrażanie systemów zarządzania jakością - korzyści i trudności. "Problemy Jakości" 2010, nr 5, s. 10.
 8. Kowalczyk J.: Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 30.
 9. Ligarski J. M.: Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9, s. 35.
 10. Lisiecka K.: Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykładzie systemów zarządzania jakością), [w:] Zarządzanie jakością, Doskonalenie organizacji. Wyd. UE, Kraków 2010, s. 406.
 11. Łuczak B.: Geneza zmian w normie ISO 9001: 2008. "Problemy Jakości" 2010, nr 4, s. 12.
 12. Saczkowski R.: ISO jako narzędzie zarządzania. "Problemy Jakości" 2001, nr 3, s. 15-17.
 13. Zapłata S.: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Ocena i uwarunkowania skuteczności. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 33.
 14. Ziółkowski S.: Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach. WNT, Warszawa 2007, s. 112.
 15. Zymonik J.: Wiarygodność certyfikatów systemowych - problemy i zagrożenia. "Problemy Jakości" 2010, nr 1, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu