BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pojęcie i Klasyfikacja Kontroli Zarządczej w Literaturze Zagranicznej
The Definition and Classification of Management Control in the Foreign Literature
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 11-20, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal audit, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie definicji kontroli zarządczej według literatury zagranicznej, celem skonfrontowania jej z polską definicją ustawową... Obowiązujące w Polsce od 2010 r. w sektorze finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej nie zostało jeszcze odpowiednio zinterpretowane w literaturze krajowej. Z przeglądu literatury zagranicznej wynika, że pojęcie kontroli zarządczej jest znane w literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej oraz posiada rozbudowaną klasyfikację. (fragment tekstu)

The article defines management control and its typology on the basis of West-European and American literature. It is possible to employ practice control within the confines of management control, expert, method of attempt and errors, intuitive, through opinion and political. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anthony R.N.: Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Division of Research, Graduate School of Business, Harvard University, Boston, Mass. 1965.
  2. Bower J.L.: Managing the Resource Allocation Process, "Homewood", Irwin Illinois, 1970.
  3. Selby C.C.: Better Performance form "Nonprofits", "Harvard Business Review" 1978, 56, 5, 92-98.
  4. Slovic P.: Judgment, Choice and Social Risk Taking, in: Judgment and Decision in Public Policy Formation, edited by W. R Hammond, "Westwiew Press", Boulder, Col. 1978.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu