BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Samoocena kontroli zarządczej a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
The Self-Assessment of The Management's Control to the State of Management's Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 65-80, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna
Accounting, Internal audit, Internal control
Note
summ.
Abstract
Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów spoczywa na kierowniku jednostki, głównym księgowym, kierownikach właściwych komórek organizacyjnych i pozostałych pracownikach w zakresie powierzonych im obowiązków. (fragment tekstu)

The sectors of public finances on power of law be obliged to yearly folding the announcement about state of management's control. To they preparing of this announcement they are the indispensable information about state of management's control. This information was can gain as the result of the self-assessment of management's control. What it was introduced in this article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
  2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, opracowanie Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Biuletyn nr 1/2011, Warszawa,grudzień 2011.
  3. Kumpiałowska A.: Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E. Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H. Beck (Beck InfoBiznes), październik 2011.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
  5. Sławińska-Tomtała E.: Zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej, w: Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, red. E. Sławińska-Tomtała, Wydawnictwo C.H. Beck (Beck Info- Biznes), lipiec 2011.
  6. Sola M.: Kontrola zarządcza w administracji samorządowej, Manicipium, Warszawa 2009.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  8. Załącznik do komunikatu nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
  9. Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu