BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ elektronicznej wymiany danych (EDI) na funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Effect of Electronic Data Interchange (EDI) on Management Control in the Public Sector Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 81-96, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Public finance, Internal audit, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
Zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych powodują ciągły wzrost ilości dokumentów, co wiąże się z problemami związanymi z koordynacją działań podczas ich gromadzenia, spadkiem szybkości ich przetwarzania i przesyłania. Remedium na zwiększenie efektywności pozyskiwania i przetwarzania informacji może być wprowadzenie elektronicznej wymiany danych (ang. EDI - Electronic Data Interchange). Wdrożenie wymiany informacji w formie elektronicznej w jednostkach sektora finansów publicznych oddziałuje na narzędzia i procedury oceny realizacji zadań dokonywane w ramach kontroli zarządczej. Stosowanie narzędzi informatycznych ma bowiem wpływ na wszystkie elementy kontroli zarządczej, a w szczególności na środowisko wewnętrzne oraz informację i komunikację. Celem artykułu jest przedstawienie istoty elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz jej wpływu na funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)

In the era of rapid development of computer science information management is an essential element of the work of the head of public sector entity. In this regard, it uses the latest information technologies, including EDI. This article presents the essence of EDI and its impact on management control. The paper first discusses the nature, advantages and disadvantages of EDI. It then discusses the conditions for the use of EDI in the public sector and management control in its environment. (original abstact)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson K.: EDI and Data Network in the Public Sector, Springer, Heidelberg 1998.
 2. Andersen K.V., Andersen N.B., Juul N.C.: EDIFACT in Denmark, Proceedings of the 11th International Bled Electronic Commerce Conference, 1998, Bled Slovenia.
 3. Cox B., Ghoneim S.: Strategic use of EDI in the public sector: the HMSO case study, \"Journal of Strategic Information Systems\", 1998, nr 7.
 4. EDISON S.A. Podstawy EDI, http://www.edi.pl (5.06.2012).
 5. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, INTOSAI GOV 9100.
 6. Hansen J.V., Hill N.C.: Control and Audit of Electronic Data Interchange, \"MIS Quarterly\", December 1989.
 7. Hardy C., Reeve R.: A study of the internal control structure for electronic data interchange systems using the analytic hierarchy process, \"Accounting and Finance\", 2000.
 8. Katalog Polskich Norm, Baza Zintegrowanego Systemu Informatycznego NORMA, www.pkn.pl.
 9. Kot S., Starosta-Patyk M., Krzywda D.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, WWZPCz, Częstochowa 2009.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249, poz. 1661).
 11. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
 12. Wojtachnik R.: Elektroniczna wymiana dokumentów, Mikom, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu