BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnawska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym
The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 112, s. 91-98
Issue title
Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Keyword
Zatrudnienie, Rynek pracy, Polityka zatrudnienia
Employment, Labour market, Employment policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza specyfiki wdrażania ESZ i związanego z nią wpływu na polską politykę zatrudnienia. W artykule zostały omówione wyniki dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych. Wskazano również na kanały oddziaływania ESZ w postaci wpływu na zawartość merytoryczną polityki zatrudnienia, jak i związany z jej prowadzeniem proces polityczny. (fragment tekstu)

The European Employment Strategy (EES) was initiated in 1997 as a strategy aiming to fight with unemployment and improve functioning of labour market policies in the EU member states. The analysis of specific characteristics of the EES implementation and its impact on the Polish employment policy are the main goals of this paper. It covers both quantitative and qualitative implementation results of the EES on national and regional levels. The findings show that measurable indices do not reveal a major impact of the EES on the labour market in Poland. A very important qualitative change however may be observed regarding the employment policy content and process. Better results were achieved concerning the policy content especially the policy instruments actively supporting employment. The open method of coordination being a part of the policy process and mechanism of the EES implementation so far has not been effectively used. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. G. Ravraud: The European Employment Strategy: Towards More and Metter Jobs? ,,Journal of Common Market Studies" 2007, Vol. 45, No 2, s. 413-414.
  2. K. Jacobson, H. Schmid: The European Employment Strategy at the Crossroada: Contribution to Evaluation. W: Five Years of Experience of the Luxembourg Employment Strategy. Red. D. Foden, L. Magnussion. ETUI, Bruksela 2003, s. 3.
  3. M. Mailand: The Uneven Impact of the European Employment Strategy on Member States~Employment Policies" A Comparative Analysis. ,,Journal of European Social Policy" 2008, Vol. 18 (4), s. 354
  4. m. Maksim: Efektywność programów zatrudnienia w Polsce w kontekście europejskim. Red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki. Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o. Toruń 2010, s. 137.
  5. K. Sztandar-Sztanderska: Activation of Unemployed in Poland: From Policy Design to Policy Implementation. ,,International Journal of Sociology and Social Policy" 2009, Vol. 29, No. 11/12, s. 633
  6. Zatrudnienie w Polsce 2009. Przedsiębiorczość dla pracy. Red. M. Bukowski. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 181.
  7. S. Smismans: EU Employment Policy : Decentralisation or Centralisation through the Open Method of Coordination? ,,EUI Working Paper" LAW, No. 2004/1, s.20.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu