BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogus Marlena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Title
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w ocenie Najwyższej Izby Kontroli
Functioning of Management Control of Local Government in Estimate of the Supreme Chamber of Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 113-126, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rachunkowość, Samorząd terytorialny, Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie administracyjne, Kontrola zarządcza
Accounting, Local government, Internal control, Administrative management, Management control
Note
summ.
Abstract
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest wyodrębnionym funkcjonalnie naczelnym organem kontroli państwowej, niezależnym od władzy wykonawczej. NIK może kontrolować działalność organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i rzetelności...Żadna ze skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nie otrzymała oceny pozytywnej dostosowania systemu kontroli zarządczej do obowiązujących wymogów prawnych. Tylko 20% skontrolowanych kierowników wykonało obowiązek ustanowienia i wdrożenia kontroli zarządczej (ale i te systemy zawierały nieprawidłowości). W ocenie inspektorów projektowane modele kontroli w niepełnym zakresie uwzględniały przepisy ustawy o finansach publicznych oraz standardy kontroli zarządczej. (fragment tekstu)

In 2011 the Supreme Audit Office carried out an inspection concerning the functioning of the management control domain in twenty chosen units of the local government. Only 20% of the managers of the inspected units had performed the duty resulting from the Public Finance Law, i.e. they had established and introduced the management control. The remaining units received a negative evaluation of the inspected activity. The organizational solutions introduced in the communes took into account the standards of the management control within a limited scope. This article presents the results of monitoring the functioning of the management control system for 2010, units of local government carried out by the Supreme Chamber of Control. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku 21.07.2010 r., 52/2010/P09/132/LGD.
 2. Informacja o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli, LGD-4101-036/2011, Gdańsk, wrzesień 2011.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 4. Opinia Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 18 października 2011 r., LGD-4101-036/2011.
 5. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,250.pdf.
 6. Stanowisko Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 3 października 2011 r., DA6/0800/1/ HAA/2011/BMI9-14538.
 7. 11 Ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.z Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 10. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 11. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 12. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 13. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 14. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 15. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 16. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 17. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-01/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 18. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-02/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 19. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-03/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 20. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-04/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 21. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 22. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 23. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 24. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 25. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 26. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 27. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
 28. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Opinia Najwyższej Izby Kontroli do stanowiska Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 18 października 2011 r., LGD-4101-036/2011. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/plik/id,250.pdf. Stanowisko Ministra Finansów w sprawie Informacji o wynikach funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, pismo z dnia 3 października 2011 r., DA6/0800/1/ HAA/2011/BMI9-14538. Ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.z Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBI-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LBY-4101-33-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-01/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-02/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-03/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LGD-4101-036-04/2010, http://www.nik.gov.pl/kontrole/ wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-01/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-02/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-03/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LPO-4101-15-04/2010, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-01/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-02/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-03/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html. Wystąpienie pokontrolne NIK LSZ-4101-01-04/2011, P/10/132, http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,8629.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu