BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Specyfika systemu kontroli zarządczej na uczelni publicznej
The Specific Character of Management Control System at Public Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 141-151, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Public finance sector, Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zasad budowy systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, na przykładzie procedur wdrożenia tego systemu obowiązujących w uczelni publicznej...System kontroli zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do potrzeb danej instytucji. Systematyzacja procedur kontroli zarządczej służy podniesieniu jakości zarządzania w sektorze finansów publicznych, w tym na uczelniach publicznych (fragm. tekstu)

The management control system requires the implementation of suitable procedures in entities of the public finance sector. The person obliged to specify these procedures at public universities is the chancellor. Their basis are guidelines enclosed in management control standards issued by the Minister of Finance. The paper presents general elements of management control procedures, taking into consideration the specificity of functioning of public universities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarek P.: Ocena środowiska wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Szczecin 2011.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
  4. Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Puchacz K.: Nowa ustawa o finansach publicznych, ODDK, Gdańsk 2009.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  7. Zarządzenie nr 150/07/11 rektora uczelni z dnia 8 września 2011 r. w sprawie trybu, zasad i form sprawowania kontroli zarządczej w uczelni.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu