BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochmańska Lilianna, Jarząbek Tomasz
Title
Realizacja kontroli zarządczej w jednostkach sądownictwa powszechnego na przykładzie sądów rejonowych
Realisation of Management Control in General Judiciary Entities on the Example of Regional Courtsof The Poznań University of Economics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 175-185, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Administracja publiczna, Sądownictwo, Kontrola zarządcza, Niezawisłość sędziowska
Internal control, Public administration, Judicature, Management control, Judge independence
Note
summ.
Abstract
Realizacja kontroli zarządczej w jednostkach sądownictwa powszechnego przebiega w sposób szczególny, uwarunkowany wytycznymi ministra sprawiedliwości w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość. W sądach rejonowych kontrola zarządcza jest związana z zachowaniem zasady niezawisłości sędziowskiej, co oznacza, że w zakresie sprawowania kontroli zarządczej nie może ona dotyczyć działalności orzeczniczej, zagwarantowanej i przypisanej konstytucyjnie sądom powszechnym, jako III władzy. Kontrola zarządcza w sądach rejonowych skupia się w głównej mierze na ich funkcjonowaniu. Sądy rejonowe są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych, w stosunku do których minister sprawiedliwości jest dysponentem wyższego stopnia, stąd kontrola zarządcza w tych jednostkach w dużym stopniu ogranicza się do kontroli środków publicznych(fragm. tekstu)

The article presents issues related to functioning of management control in the department of justice of the governmental administration, with particular attention paid to its functioning in regional courts. The authors made an overview of legal regulations obliging regional courts to use management control solutions. The paper presents guidelines of building the management control system in regional courts as well as entities responsible for functioning of management control in them. It also describes procedures of determining objectives and tasks in regional court sand pays attention to issues related to risk management, its identification, analysis and assessment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 1/11 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Spr. nr 14, poz. 199).
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu