BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie zrównoważonej karty dokonań w sektorze finansów publicznych na przykładzie polskiego sądownictwa powszechnego
Sustainable use of Cards Made in The Public Sector on the Example of Polish National Judicial System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 199-212, rys., tab.,bibliogr. 21 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Kontrola wewnętrzna, Sądownictwo, Dobre rządzenie
Public finance, Internal control, Judicature, Good governance
Note
summ.
Abstract
Zrównoważona karta dokonań jest jednym z najpopularniejszych modeli pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Pozwala przy tym na ujęcie w jeden spójny system procedury wyznaczania i monitorowania celów, wskaźników oraz zadań, a także zarządzanie ryzykiem... W zaprezentowanym ujęciu kontrola zarządcza jest elementem, który ma zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania wartością publiczną w jednostce. Wdrożenie zaproponowanego rozwiązania w jednostkach sektora finansów publicznych umożliwia pełne przestrzeganie standardów kontroli zarządczej ujętych w grupie B. Cele i zarządzanie ryzykiem.(fragm. tekstu)

The article presents the concept of Sustainable Cards Accomplishments (SCA) for public sector entities based on a balanced value model for a national example of judicial system. BVCN approach is based on the Balanced Value for Citizen Model - BVCM through the prism of the principles of "good governance" (transparency, participation, innovation and ability to respond to the expectations of stakeholders, accountability, law and ethics, efficiency and effectiveness). Model of SCA for achievements based on common courts BVCM has six perspectives: public value, the owner and partner, customer, financial, internal processes and the improvement and development. Presented in terms of management control is the part that is to ensure the smooth functioning of public value management system in the unit..(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Business Plan 2010-2011, The Parole Board for England and Wales, http://www.paroleboard. gov.uk/ (dostęp: 3.09.2011).
 2. Bouckaert G., Halligan J.: Managing Performance. International comparisons, Routledge Taylor & Francis Roup, New York 2008.
 3. Centrelink's Balanced Scorecard, Australian National Audit Office, Canberra 2002. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. G.K. Świderskiej, Difin, Warszawa 2010.
 4. DFAS Strategic Plan, 2011, http://www.dfas.mil/dms/dfas/contractorsvendors/pdf/ DFAS_Strategic_Plan_2011.pdf (dostęp: 2.09.2011).
 5. Drucker P.F.: Myśli przewodnie, Harvard Business School, Warszawa 2008.
 6. Elefalk K.: The Balanced Scorecard of the Swedish Police Service, Total Quality Management nr 12 2001.
 7. Fuglsang-Frederiksen M.: Public Interest and Public Values in the Palaces and Properties Agency, EGPA Conference, Mediolan 2006.
 8. Husek Z., Susta M., Pucek M.: Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) we vrejnem sektoru, Narodni informacni sredisko pro podporu jakosti, Praga 2006.
 9. Journey Towards Judicial Excellence: The Singapore Subordinate Courts' Experience. http://www.apjrf.com/ papers/Peng.pdf (dostęp: 1.09.2011).
 10. Kaplan R.S.: Balanced Scorecard w sektorze publicznym, Materiały z Konferencji zorganizowanej 2 lutego 2006 r. w Warszawie.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business Press, 2001.
 13. Kaplan R.S., Norton D.P.: Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.
 14. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84).
 15. Ministry of Defence Annual Report and Accounts 2004-2005, Londyn 2005.
 16. Peters G.B.: Meta-governance and public management, w: The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, pod red. S.P. Osborna, Routledge Masters in Public Management, New York 2010.
 17. Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015, Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r., Warszawa 2010.
 18. Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012, ZUS, Warszawa 2010.
 19. Strategic Planning Handbook: Charlotte's Model for Integrating Budget and Performance Management, www.charmeck.org (dostęp: 2.09.2011).
 20. The Balanced Scorecard for the Ministry of Justice of the Republic of Macedonia http:// www.balancescorecardreview.it/ (dostęp: 1.09.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu