BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska), Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego
The Functioning of Management Control in Local Government Unit Located in the West Pomerania Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 213-224, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stanu wdrożenia kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego (urząd miasta w województwie zachodniopomorskim). Badania przeprowadzone w formie ankiety1 i analizy dokumentów źródłowych pozwoliły na poznanie: - przepisów i procedur w zakresie kontroli zarządczej, - sposobów wyznaczania i analizowania ryzyka prowadzonej działalności, - oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w aspekcie poprawy gospodarowania środkami publicznymi, - reakcji pracowników jednostki na wdrażanie systemu kontroli zarządczej(fragm. tekstu)

The paper presents the results of studies conducted with the organization and functioning of management control in selected local government unit. The obtained results were compared to similar studies conducted in 2012 by the Ministry of Finance. This allowed the authors to specify the state of management control in the analyzed entity as compared to other units.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
  2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami, Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Dziedziczak I.: Planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
  4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  5. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
  6. Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola w sektorze publicznym, red. A. Kumpiałowska, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  7. Szczepankiewicz E.I.: Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, Szczecin 2010.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
  9. Zaleska B.: Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, Szczecin 2010.
  10. Zaleska B.: Analiza ryzyka działalności gminy, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Szczecin 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu