BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupińska Agnieszka
Title
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminie X
The Functioning of the Management Control of the Municipality X
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 225-231, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Gmina, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, District, Local government, Management control
Note
summ.
Abstract
Kontrola zarządcza stosowana zgodnie z wymogami ustawy może przynieść wzrost efektywności funkcjonowania samorządów, szczególnie tych, gdzie nie były wcześniej przestrzegane zasady kontroli, gdzie urzędnicy nie stosowali samokontroli, a kontrola wewnętrzna była traktowana jako zło konieczne. Obowiązek realizacji kontroli zarządczej zapewni stosowanie jej jako elementu nowoczesnego kierowania jednostką. Tym bardziej że ma ona wspomagać realizację budżetu zadaniowego, który ma być w przyszłości wdrożony we wszystkich samorządach.(fragm. tekstu)

The purpose of management controls to help managers to improve methods of managing, through the establishment and elimination in the examination of organizational and legal and financial irregularities. In the study community is recommended to use modern information and communication technologies, a clear indication of the duties of each employee and periodic self-assessment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
  2. Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, red. A. Kumpiałowska, Beck InfoBiznes, Warszawa 2011.
  3. Sola M.: Jak wdrożyć i realizować kontrole zarządczą?, Municipium, Warszawa 2010.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu