BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Simon Karolina (Izba Skarbowa w Poznaniu)
Title
Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu
Organization of the Management Control System in the Tax Chamber
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 285-300, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie podatkami, Administracja skarbowa, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Tax administration, Treasure administration, Internal control, Public finance, Management control
Note
summ.
Abstract
Wszystkie jednostki administracji podatkowej zostały zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Jednostki organizując oraz zapewniając jej funkcjonowanie, winny uwzględnić specyfikę wykonywanych zadań oraz osiąganych celów... Wdrażając system kontroli zarządczej, kierownicy poszczególnych jednostek winni cały czas poprawiać jej funkcjonowanie. Wszystkie działania podejmowane w ramach obowiązków związanych z kontrolą zarządczą powinny służyć realizacji zaplanowanych celów i zadań w jednostce.(fragm. tekstu)

Management system control in the units of the tax administration, including of the tax chambers, means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. Finally, it discussed the practical aspects of implementing these standards in the tax chamber.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  2. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl (pobrano 20.05.2012).
  3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu za rok 2010, www.is.poznan.pl/bip/index.php?us =3001&licz=1&action=kz (pobrano 20.05.2012).
  4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu za rok 2011, www.is.poznan.pl/bip/index.php?us =3001&licz=1&action=kz (pobrano 20.05.2012).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U. nr 238, poz. 1581.
  6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Dz.U nr 32, poz. 301, nr 43,. poz. 378, nr 93, poz. 834.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm. Zarządzenie nr 1/12 Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej.
  8. Zarządzenie nr 49 Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej, Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 44.
  9. www.is.poznan.pl/bip.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu