BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bańkowska-Pennar Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badania jakości sensorycznej naturalnych miodów pszczelich
The Examinations of Sensorial Quality of Natural Honey
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 31-43, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Miód, Badanie jakości miodów pszczelich, Badania miodu, Badania sensoryczne
Commodity science, Food commodities, Honey, Quality control of honey, Honey research, Sensory research
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ustalenie jakości sensorycznej miodów bezpośrednio po zbiorze oraz stwierdzenie, w oparciu o szczegółową analizę matematyczną, jak czas i warunki przechowywania wpływają na tę jakość.

The initial sensorial quality of multitlorous nectarous honey and dew-honey, and changes of their quality during 12-mounths storage in different conditions (277-278 K, 293-295 K with and with-out light) were described. In the estimation of quality the method of sensorial analysis - grading method was used. The results of investigation were verified by regression analysis in order to determine the influence of time and storage conditions on sensorial quality of tested honey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Bornus L., Zalewski W., Miód pszczeli w produkcji, obrocie i spożyciu, Wyd. CRS, Warszawa 1962.
 3. Crane E., Honey: a comprehensive survey, Heineman, London 1979.
 4. Czerwiński C., Iwasiewicz A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym.
 5. Fell R.D., Amer. Bee J., 1978, 12, s. 782-783 i 789.
 6. Goździk-Cholewicka K., Metody oceny jakości wyrobów przemysłowych, PTE, Warszawa 1974.
 7. Kolinbadze G.A., Czogowadze S.K., Dembickij A.D., Sbornik Naucz. Issledowat. Rabot po Pczełowodostwu, Rybnoje, USSR, 1975, s. 133-138.
 8. Schade J.E., Marsh G.L., Eckert J.E., Food Res, 1958, 23, 5, s. 446-463.
 9. Volk W., Statystyka stosowana dla inżynierów, WNT, Warszawa 1973.
 10. White J.W.Jr., Bee World, 1957, 3, 38, s. 57-66.
 11. Wojatacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe. Wyd. II, PWRiL, Warszawa 1978.
 12. Wooton M., Edwards R.A., Faraji-Haromi R., Johanson A.T., J. Apic. Res., 1976, 15, 1, s. 23-28.
 13. Zander E., Maurizio A., Der Honig, Suttgart 1975.
 14. PN-75/A-77626 - Miód pszczeli.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu