BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowińska Emanuela
Title
Ścieżka audytu zamówień publicznych w wojskowej jednostce budżetowej
Audit Trail Procurement in Military Budget Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 351-367, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wojsko, Audyt, Zamówienia publiczne
Army, Audit, Public procurement
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ścieżki audytu zamówień publicznych w wojskowej jednostce budżetowej, która swoimi zaleceniami i ich wdrożeniem usprawniłaby funkcjonowanie tego ważnego obszaru i wskazała kierownikowi jednostki najważniejsze problemy.... Niniejszy artykuł nie wyczerpuje całej, złożonej problematyki audytu w zamówieniach publicznych. Może jedynie stanowić pomoc w nadzorowaniu racjonalnego, efektywnego, uczciwego, zgodnego z interesami sił zbrojnych i przepisami ustawy, wydatkowania środków publicznych. Może też służyć pomocą w pogłębianiu wiedzy i w wykonywaniu obowiązków przez osoby funkcyjne uczestniczące w procesach gospodarczych na szczeblu oddziału gospodarczego, a przede wszystkim wpłynąć na podwyższenie standardów zarządzania jednostką.(fragm. tekstu)

Public Procurement Act made it necessary to adjust the supply systems business units and military institutions to new and compatible with international standards procedures of public spending. Constantly evolving the Public Procurement Law makes this area arouses increasing interest. This paper presents an attempt to develop a document that is an audit trail of procurement both above and below 14 000 in the military budget unit. The author wants to show that an audit trail in public procurement is a document that should exist in the military unit and assist the commander in an effective and economical management of the unit. Article is aimed at anyone involved in the procurement budget entities with particular emphasis on the military budget units.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Poznań 2003.
  2. Kloskowski D., Sowińska E.: Prawo zamówień publicznych w działalności wojskowej (cz. I), "Przegląd Morski" październik 2010, nr 10.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 664 z późn. zm.).
  5. Wewnętrzny regulamin postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w wojskowej jednostce budżetowej, materiały wewnętrzne Jednostki Wojskowej, Ustka 2012.
  6. Zbaraszewska A.: Ścieżka audytu jako dokument roboczy audytu wewnętrznego, Zeszyty Naukowe, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu