BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślawska Ewa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Miody naturalne wzbogacane propolisem. Cz. 1, Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów
Natural Honey Enriched by Propolis. Part 1, The Optimalization of Addition of the Propolis Extract to Honey
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 45-52, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Miód, Produkty pszczele
Commodity science, Food commodities, Honey, Bee products
Note
summ.
Abstract
W niniejszej pracy, jako nośnik propolisu wykorzystano naturalny miód pszczeli. Przyjęcie takiej koncepcji było uzasadnione naturalnym powinowactwem obu komponentów ze względu na ich pochodzenie, stworzeniem dla propolisu środowiska jego optymalnej aktywności (stosunkowo niskie pH miodu) oraz zabezpieczeniem przed przedawkowaniem propolisu poprzez samoograniczenie jego spożycia wielkością spożycia miodu.

The work shows the utilization of propolis to enrich a food products e.g. the natural honey. Using statistical methods to interpretation of physicochemical, microbiological and sensorial results the amount of addition of the propolis extract was determined: the addition of 2% propolis extract was taken as optimum. The propolis extract is specially good for nectarous honey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bankova V.S. i wsp., J. of Nat. Prod. 1983, 4:471-474.
 2. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 3. Bekemeier H. i wsp., Medicamentum 1972, 13/4/:110-113.
 4. Bożyk Z., Rudzki W., Zarys metod statystycznych stosowanych przy badaniu jakości produktów spożywczych, WNT, Warszawa 1977.
 5. Ĉeplak A., Matjasić M., Slov Ĉebelar 1978, 80/11/:399-400.
 6. Ĉižmarik J., Matel J., Pharm. 1975, 30/6/:406-407.
 7. Ĉižmarik J., Trupl J., Pharm. 1976, 31/1/:55.
 8. Ĉižmarik J., Trupl J., Pharm. 1976, 31/9/:656-657.
 9. Ghisalberti J., Bee World 1979, 2:59-83.
 10. Kaminski M. i wsp., Arzneim. Forsch. 1977, 27/10/:1962-1964.
 11. Kühnau J., Rev. of Nutr. and Diet. 1976, 24:117-191.
 12. Scheller S. i wsp. Arzneim Forsch. 1977, 27/11/:2138-2140.
 13. Roman S., Apiacta 1976, 4:155-157.
 14. Rychlik M., Fedorowska Z., Roczniki PZH 1960, 11/5/:413-422.
 15. Rychlik M., Doleżal M, Pszczel. Zesz. Nauk. 1961, 5/21/:53-63.
 16. Scheller S. i wsp., Arzneim. Forsch. 1977, 27/11/:2138-2140.
 17. Schneidewind E.M. i wsp., Pharm. 1975, 30:803.
 18. Szymusik I., Analiza miodu, PWRiL, Warszawa 1953.
 19. Ślawska E., Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych, praca doktorska, AE, Kraków 1983.
 20. Wachonina T.W., Trudy Naucz. Issled. Instit. Pczeł. 1974, 9:257-266.
 21. - Produse energo-vitalizante si apiterapeutice, DIN, RS - Romania.
 22. PN-7-/A-86914 - Tłuszcze roślinne jadalne. Ozn. LJ.
 23. PN-75/A-77626 - Miód pszczeli.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu