BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Aneta
Title
Funkcje audytora wewnętrznego w ustalaniu procedury rozliczania podatku VAT od nieściągalnych wierzytelności
The Internal Auditor in the Settlement Of VAT on Insolvencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 369-378, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Audyt wewnętrzny, Wierzytelności
Value Added Tax (VAT), Internal audit, Liability
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie procedury rozliczania podatku od nieściągalnych wierzytelności, która została opracowana z inicjatywy audytora wewnętrznego... Audytor wewnętrzny pełniąc w jednostce funkcje doradcze, powinien czynnie włączać się w analizę obciążeń podatkowych i regulacje w tym zakresie, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zobowiązań wobec budżetu. Ograniczenie ryzyka nadmiernych płatności podatkowych ułatwi opracowanie procedur rozliczeń z urzędem skarbowym, które powinien sporządzić główny księgowy, na wniosek audytora wewnętrznego.(fragm. tekstu)

The internal auditor should support the unit in the implementation of strategic and operational objectives and contribute to the creation of added value through consulting activities, both in operational and financial. The article indicates the procedure to recover VAT on bad debts, which worked out the chief accountant at the request of the internal auditor.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielęda T., Kończal H., Rybacka K., Siniecka M.: VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2011 rok, Gofin, Gorzów Wlkp. 2011.
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, (Dz.U. z 2009, nr 77, poz. 649 ze zm.).
  4. Ulga na złe długi w księgach na dzień bilansowy, Zewnętrzne źródła finansowania majątku, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2012, nr 8.
  5. Ulga za złe długi w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2012, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu