BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie systemów informatycznych w budżetowaniu na podstawie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Application of Computer Systems in Activity Based Budgeting For Needs of Management Control in Car Transport Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 423-437, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Systemy informatyczne, Budżetowanie, Rachunek kosztów działań, Transport samochodowy
Computer system, Budgeting, Activity Based Costing (ABC), Motor transport
Note
summ.
Abstract
W ostatnim czasie, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na informacje o kosztach. Szczególnego znaczenia nabrały koszty pośrednie, których poziom jest znaczny. Przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej znalazły się również w podobnej sytuacji. Tradycyjny rachunek kosztów (rachunek kosztów pełnych), który jest stosowany w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, nie jest dziś wystarczający do kontroli kosztów pośrednich. Jest zbyt szczegółowy i nie uwzględnia procesów i działań jako przyczyn powstawania kosztów. Pomocny w tym może okazać się rachunek i budżetowanie w oparciu o rachunek kosztów działań, który będzie powiązany ze sprawnie działającym systemem informatycznym.(fragm. tekstu)

In article show possibility of introduce application of computer systems in activity based budgeting for needs of management control to management control for car transport enterprises. It paid attention for applying the spreadsheet Excel, which have many advantages, for example easy and cheep services.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jakubiec I.: Możliwości wykorzystania zintegrowanego systemu klasy ERP, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2009, nr 5, dodatek: Porady ekspertów.
  2. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Konstantyn K.: Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej na potrzeby controllingu, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
  4. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Biblioteka Menadżera, Warszawa 2001.
  5. Pisarska S.: Różnorodność w jednym systemie ERP, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2010, nr 11.
  6. Przygoda D.: Znajomość struktury kosztów to nie wszystko - OLAP w rachunku kosztów działań. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2005, nr 5.
  7. Vollmuth H.J.: Controlling, Planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
  8. Wnuk-Pel T.: Rachunek kosztów działań, w: Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
  9. Wnuk-Pel T.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management, Difin, Warszawa 2006..
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu