BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na przykładzie urzędu gminy w Kęsowie
Responsibility for Risk Management on the Example of the City Hall in Kęsowo
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 439-451, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie gminą, Zarządzanie ryzykiem, Samorząd terytorialny
District management, Risk management, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie struktury odpowiedzialności w ramach zarządzania ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie Urzędu Gminy w Kęsowie. W artykule przybliżono zasady funkcjonowania Zespołu ds. oceny ryzyka w badanej jednostce samorządu terytorialnego...Wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Kęsowo procedury zarządzania ryzykiem stanowią wypełnienie ustawowego obowiązku przez jednostkę. Określona struktura odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem w Urzędzie powinna sprzyjać prawidłowej realizacji zarządzania ryzykiem, a funkcjonowanie powołanego Zespołu ds. oceny ryzyka przyczyniać się do ciągłego usprawniania tego procesu.(fragm. tekstu)

The aim of this article is to present the structure of responsibility for risk management in organisations of the public sector on the example of the Municipality Office in Kęsowo. The author analysed internal procedures of risk management, which regulate the range of responsibility for risk management in the unit. The article also describes tasks and the organisation of work of the Team for Risk Assessment in the examined local government unit.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Makarowski R.: Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 2. Ministerstwo Finansów: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa 2012.
 3. Ministerstwo Finansów: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004/2005.
 4. Olejniczak A.: Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - podstawy prawne, standardy i sposób efektywnego przeprowadzenia, "Skarbnik i Finanse Publiczne" 2009, nr 5.
 5. Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, red. A. Kumpiałowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 6. Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Spencer Pickett K.H.: Auditing The Risk Management Process, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 9. Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Kęsowie, www.bip. kesowo.samorzady.pl/art/id2312.
 10. Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy w Kęsowie, www.bip.kesowo. samorzady.pl/art/id2313.
 11. Żytyniec D.A., Kisiel P.W.: Ryzyko w audycie wewnętrznym, w: Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu