BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dokumentacja czynności kontrolnych
The Documentation of Checks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 453-466, il., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie, Kontrola, Dokumentacja
Management, Control, Documentation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest dostarczenie szczegółowych informacji na temat dokumentacji przebiegu kontroli, istoty zaleceń pokontrolnych oraz trybu zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do kwestii ujętych w protokole kontroli... Dokumentowanie procesu kontroli powinno być rzetelne. Na bazie zgromadzonych dowodów, które są swoistymi argumentami, i wysnutych wniosków tworzy się ocenę działań kierownika i pracowników jednostki. Aby ocena nie była zniekształcona i przedstawiała realny obraz funkcjonowania firmy, dokumentacja kontrolna powinna być sporządzona z należytą starannością, dokładnością, nie budząc podejrzeń niechlujstwa i zaniedbań. To bardzo istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania jednostki, udzielenia wskazówek kierownictwu, a nawet dyscyplinarnego wyciągnięcia wniosków z działalności osób odpowiedzialnych za stan firmy.(fragm. tekstu)

The article presents the issues related to the documentation of internal control in an entity of the State administration. It describes the matters of documenting the process of control, the content of the control files, which are the proof of an inspection having been carried out and consist of all the documents collected during the process, as well as points to the essence of the after-control recommendations which are to eliminate the found incorrectness and faults.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kałużny S.: Kontrola wewnętrzna, PWE, Warszawa 2008.
  2. Piaszczyk A.: Kontrola wewnętrzna w praktyce, ECE Prestiż, Lublin 2009.
  3. Rola Z.: Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Alpha Pro, Ostrołęka 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu