BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślawska Ewa (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Miody naturalne wzbogacane propolisem. Cz. 2, Określenie trwałości w zależności od czasu i warunków przechowywania
Natural Honey Enriched by Propolis. Part 2, Determination of Durability as a Function of Time and Condition of Storage
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 53-61, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Miód, Produkty pszczele
Commodity science, Food commodities, Honey, Bee products
Note
summ.
Abstract
Biorąc pod uwagę z jednej strony potrzebę opracowania produktu pszczelego o właściwościach profilaktyczno-regeneracyjnych, z drugiej zaś możliwości wprowadzenia do miodów propolisu - o poznanych już właściwościach - podjęto badania nad wzajemnymi relacjami obu tych substancji i wynikającymi stąd kolejnymi zagadnieniami badawczymi. Problemem, który należało rozważyć, aby w sposób możliwie wyczerpujący ująć zagadnienie jakości tego typu preparatów, było określenie ich trwałości. Zarówno miód naturalny, jak i propolis należą bowiem do produktów biologicznie złożonych, dlatego też ich składniki mogą ulegać pewnym przemianom w czasie przechowywania.

Multiflorous honey enriched by 2% propolis extract was kept in different conditions during 12 mounths and sensorial, physico-chemical and microbiological discriminants were estimated. Changes of quality in dependence on time and condition of storage and optimal level of these were presented. Simultaneously a good influence of cristalization for high level of quality was observed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czermiński J. i wsp., Metody statyst. w dośw. chem., PWN, Warszawy 1974.
 2. Janeŝ K., Pharm. 1974, 29/8/:544-545.
 3. Kühnau J., J. Rev. of Nutr. and Diet. 1976, 24:117-191.
 4. Lackett J., Wilson W., Amer. Bee J., 1971, 8:300-301.
 5. Lavie P., Traité de biologie de l'abeille, t.III, Paris 1968.
 6. Maurizio A., Bee World 1962, 43/3/:66-81.
 7. Scheller S. i wsp., Nowości Weter. 1978, 8/1/:73-79.
 8. Ślawska E., Gołębiowski T., Miody naturalnie wzbogacane propolisem, cz. I. - artykuł złożony do druku.
 9. Wachonina T.W., Duszkowa E.S., Trudy Naucz. - Issled. Instit. Pczeł. 1974, 9:257-266.
 10. White J.W., Jr, J. of Food Science 1961, 26:63-71.
 11. Wojtacki M.: Produkty pszczele i przetwory miodowe, PWRiL, warszawa 1982.
 12. Wootton M., i wsp., J. of Apic. Res. 1976, 15/1/:23-28.
 13. Wootton M. i wsp., J. of Apic. Res. 1976, 15/1/:29-34.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu