BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badanie zmian 5-hydroksymetylofurfuralu w przetworach z czarnych porzeczek
The Measurements of 5-Hydroxymethylofurfural (5 HMF) in Black Currant Preserves
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Przetwory owocowe, Opakowania, Badania towaroznawcze
Commodity science, Food commodities, Storage of food products, Processed fruits, Packaging, Commodity research
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było zbadanie ilości wytworzonego 5-HMF w czasie przechowywania przetworów z czarnych porzeczek w różnych opakowaniach. Starano się też ustalić czy istnieje zależność między ilością powstającego 5-HMF a rodzajem opakowania oraz czasem i warunkami przechowywania. Na podstawie analizy wyników badań próbowano wnioskować czy 5-HMF może być uznany jako parametr doboru opakowań i warunków przechowywania dla tego typu przetworów.

An effort was made to quality 5-HMF produced in black current preservas being stored during the long time in various packagings (i.e. glass jars a 4 types of tincans) covered with some protecting lack layers inside. The author trays to establish relationship between the quality of newly created 5-HMF inside the product and a type of packing and time and conditions of storing too. The preserves after packing were kept in temperature of 3°C and 20°C up to 80 weeks. The evaluations were made in steady intervals of 4 weeks and 5HMF was quantified. The changes of sensoric value were also observed at the same time. To determine 5-HMF Postel's method was used and it was particulary reported in that paper. Samples were clarified by using of Carres's reagents, and not by using of activated carbon. The experimental data shows that the determining of 5-HMF value in black current preserves can be accepted as a suitable parameter of choosting optimal packing and the conditions of storing for that kond of products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baryłko-Pikielna N., zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
  2. Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa 1975.
  3. Janicek G., Pokorny J., Davidek J., Chemia żywności, WNT, Warszawa 1977.
  4. Maraulja M.D., Blair J.S., Furfural as an indicator of flavour deterioration in canned citrus juices. The Proceedings of the Florida State Horticultural Society. Miami, November 608, 1973, Vol. 86.
  5. Postel W., Zur Bestimmung von 5-Hydroxymethylofurfural in Fruchtsäften und Weinen. Deutche Lebensmittel - Rundschau, 1968, Heft 10.
  6. PN-80/A-04014 - oznaczanie zawartości cyny w artykułach żywnościowych.
  7. PN-71/A-75101 - Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu