BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłkowska Alicja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Mikroflora napojów chłodzących typu "Citroneta"
Microflora of Citroneta Type Cool Drinks
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 75-85, fot., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mikrobiologia, Napoje bezalkoholowe, Badania towaroznawcze, Jakość mikrobiologiczna
Commodity science, Food commodities, Microbiology, Soft drinks, Commodity research, Microbiological quality
Note
summ.
Abstract
Niedostateczne zaopatrzenie rynku w napoje chłodzące w okresach letnich, zmusza do przebadania możliwości uzyskania napoju popularnego o dobrej jakości.Celem pracy jest przedstawienie składu jakościowego mikroflory występującej w napoju chłodzącym typu "Citroneta". W wyniku przedstawionych badań stwierdzono, że badany napój jest w dużym procencie zanieczyszczony mikrobiologicznie. Autor sugeruje jako najskuteczniejszą drogę wyeliminowania zakażeń mikrobiologicznych w napojach chłodząco-orzeźwiających, stałą kontrolę sanitarną wody i całego procesu produkcyjnego.

The purpose of the work was to estimate the microbiological quality of popular cool drink of Citroneta type. In these drinks were found microbes, yeasts and moulds. Because of amount of microbes and funguses 68% of testing trals are unfit for use. The author suggest the microbiological control of contamination of cool drinks during the wole stage of production and the microbiological control of wrapping ought to be done. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biernacki P., Zakażenia bakteriologiczne w rozlewni napojów gazowanych, jego przyczyny i sposoby usuwania, "Przemysł Fermentacyjny" 1967; 12.
 2. Burbianka M., Pliszka A., Burzyńska H., Mikrobiologia żywności, PZWL, Warszawa 1983.
 3. Deka L., Wymagania higieniczno-sanitarne w wytwórniach napojów gazowanych, "Przemysł Fermentacyjny" 1970; 12.
 4. Laboratory Methods in Food and Dairy Microbiology, Academic Press, London 1976.
 5. Raper K.B., Fennel D.T., The Genus Aspergillus. The Williams and Wilkins Company, Baltimore 1965.
 6. Raper K.B., Thom Ch., Fennell D.J., A manula of the Penicillia, Hofner Publishing Company, New York and London 1968.
 7. Rosa J., Szkutnik K., Możliwość wykorzystania surowców krajowych w produkcji napojów bezalkoholowych, "Przemysł Spożywczy" 1981; 35; 3.
 8. Sand E.F., Brauwelt A., Mikroflora napojów orzeźwiających, "Przemysł Spożywczy" 1972; 22; 3.
 9. Schumann U., Werner J., Byssochlamys fulva i B. nivea, niebezpieczne dla produkcji sokowniczej, "Przemysł Spożywczy" 1974; 28, 4.
 10. Wierus-Kowalski J., Mikroflora w bezalkoholowych napojach chłodzących, "Przemysł Fermentacyjny" 1965; 10.
 11. Wierus-Kowalski J., Wytwórnia napojów i jej bakteryjna flora zakażająca, "przemysł Fermentacyjny" 1967;9.
 12. Wnekowa Z., Wyniki krajowych prac badawczych z zakresu produkcji bezalkoholowych napojów chłodzących, Cz. I, "Przemysł Fermentacyjny i Rolny" 1978; 22; 3.
 13. Wnękowa Z., Wyniki krajowych prac badawczych z zakresu produkcji bezalkoholowych napojów chłodzących, Cz. II, "Przemysł Fermentacyjny i Rolny" 1978; 22; 4.
 14. Wojtkowski R., Ocena stanu techniczno-sanitarnego Wytwórni Wód gazowanych i rozlewni Piwa, "Przemysł Fermentacyjny" 1969; 9.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu