BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stokłosa Krzesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Bachorczyk Stanisława (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, student), Giemza Marzena (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, student), Piotrowicz Dorota (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, student)
Title
Szybkość ubywania witaminy C w roztworach modelowych
The Rate of Lost Cevitamic Acid in Modeller's Solutions
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 87-101, rys., tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Chemia, Chemia spożywcza, Badania towaroznawcze, Witaminy
Commodity science, Food commodities, Chemistry, Food chemistry, Commodity research, Vitamins
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie ubywania witaminy C w produktach spożywczych było dotąd przedmiotem wielu prac naukowo-badawczych. Niniejsza praca podejmuje problematykę ubywania witaminy C w przechowywanych produktach na podstawie danych Bogdańskich. We wnioskach stwierdzono konieczność przeprowadzenia od nowa modelowych badań nad szybkością ubywania witaminy C w różnych produktach w tym w wodzie. W badaniach konieczne jest dokładne oznaczenie obok siebie stężeń kwasów L-askorbinowego i L-dehydroaskorbinowego, w funkcji czasu. Wskazane jest wzięcie pod uwagę wyższych temperatur, nawet 100°C oraz różnych czynników (dopływu tlenu, światła, jonów metali) itd. Szybkość ubywania witaminy C może się opisywać różnymi równaniami kinetycznymi, zależnie od warunków i od mechanizmu przemian. W temperaturze 273 K reakcja biegnie według I rzędu, a w wyższych wg rzędów I i II. (fragm. tekstu)

The authors suggest the rate of lost cevitamic acid in modeller's solutions can not be described only by I-order kinetic equation V=k1 St but, for example, by composed equation V=k1 St + k2 St (St - mol concentration in time t). The participation of the conversion I and II - order in the whole reaction is changing according to change of temperature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bogdańscy K i H., "badania kinetyki rozkładu kwasu L-dehydroaskorbinowego w roztworze wodnym", Bull. Soc. Pol. Sci., II, 2, 41, (1955).
  2. Schwetlich K., Kinetyczne metody badania mechanizmów reakcji, PWN, Warszawa 1975, s. 304.
  3. Stokłosa K., Referat na zebraniu Koła Naukowego Chemiczno-Towarzonawczego AE w Krakowie w roku 1983.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu