BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Wiesław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Pieczonka Władysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających
An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 103-111, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Sery, Mleczarstwo, Badania towaroznawcze, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Cheeses, Dairy, Commodity research, Food quality
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania było stwierdzenie, w jakim stopniu i w jakim kierunku zmienia się podstawowy, krytyczny wyróżnik sensoryczny serów podpuszczkowych dojrzewających, a mianowicie ich smakowitość, w czasie przechowywania w warunkach zgodnych z wymaganiami normy i równocześnie możliwych do zachowania w przeciętnym gospodarstwie domowym. (frag, tekstu.)

The subject of investigation was taste value of rennet rareripe cheeses toraged in conditions according to obligatory standards and simultaneously in conditions acceptable in ordinary housekeepings. In the estimations were using profile method and traditial method according to PN-68/A-86230. The results of investigation demonstrated usefulness of profile method in this kind of analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baryłko-Pikielna N., zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
  2. Cairncross S.E., Sjöström L.B., Flavor profiles a new approach to flavor problems, "Food Technology" 1950, nr 4, s. 308.
  3. Caul J.F., Advances in Food Research, v. VII, 1957, s. 1-40.
  4. Kurpisz W., Ocena organoleptyczna produktów mleczarskich, CRS, Warszawa 1968.
  5. Pęczak R., "Przegląd Mleczarski" 1972, nr 3, dodatek naukowy, nr 1, s. 4-6.
  6. Poznański S., "Przegląd Mleczarski" 1973, nr 3, dodatek naukowy, nr 1, s. 1-3.
  7. Praca zbiorowa pod red. A. Lempki, Towaroznawstwo produktów spożywczych, PWE, Warszawa 1970.
  8. BN-69/8040-01 - Mleko i przetwory mleczarskie. Sprawdzanie wrażliwości sensorycznej oraz umiejętności przeprowadzania ocen organoleptycznych i analiz sensorycznych.
  9. PN-65/A-04021 - Artykuły żywnościowe. Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej w zakresie smaku i węchu.
  10. PN-68/A-86230 - Mleko i przetwory mleczarskie. Sery podpuszczkowe dojrzewające.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu