BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu)
Title
Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza
Some Characteristics of Meat of Chosen Muscles Lamb's Carcass Hybrids of "Owca Pogórza"
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, nr 224, s. 113-122, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Mięso, Mięso jagnięce, Badania towaroznawcze, Jakość produktów żywnościowych
Commodity science, Food commodities, Meat, Lamb, Commodity research, Food quality
Note
summ.
Abstract
Materiał doświadczalny w omawianych badaniach stanowiło mięso jagniąt pochodzących z krzyżówek mieszańców owcy pogórza x fryzyjska z trykami rasy czarnogłówka. Próbki do analiz pobrano jednorazowo w 24 h po uboju i wychłodzeniu tusz. Próbki do badań stanowiły wypreparowane mięśnie z udźca, antrykotu i łopatki; pobrane z prawej półtuszy poddanej dysekcji zgodnie z metodyką opracowaną w Instytucie Zootechniki. Na badanym materiale doświadczalnym przeprowadzono badania fizykochemiczne i analizę sensoryczną.

In the article has been presented the characteristics of some chosen muscle lamb's carcass hybrids of "owca pogórza" basing on physico-chemical and sensorial properties. Studied muscles originated from the base part of carcass: rump, entrecôte and scapula. The amount of water, protein, fat, hem-colour, pH24 - value have been determined and relation water to protein has been calculated. Sensorial analysis was made after boiling and roasting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bańkowska-Pennar H., Ślawska E., Przegląd metod wyznaczania współczynników ważkości w ocenach jakości wyrobów, "Towaroznawstwo-Problemy Jakości", PTT, Łódź-Kraków 1979.
 2. Baryłko-Pikielna N., Kossakowska T., Baldwin Z., Wybór optymalnej metody przygotowania mięsa wołowego i wieprzowego do oceny sensorycznej; "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego" 1964, T. I, 111-131.
 3. Boniecka-Nowicka M., Żak D., Pisula A., Obróbka termiczna a skład wycieku i właściwości fizyczne mięsa baraniego, "Gospodarka Mięsna" 1977, 8, 25-28.
 4. Czermiński J., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa 1974.
 5. Domański Cz., statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
 6. Dowierciał R., Boniecka-Nowicka M., Rejt J., Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa baraniego, "Przemysł Spożywczy" 1979, 12, 429-431.
 7. Dowierciał R., Muzyka L., Pisula A., Zmiany fizykochemiczne zachodzące podczas peklowania mięsa baraniego, "Gospodarka Mięsna" 1978, 3, 17-20.
 8. Hornsey H.G., The colour of cooked cured pork, "J. Sci. Food Agric" 1956, 7, 534.
 9. Kryłowa N., Bałabuch A.: Sodierżanie mikroelementów w mjasje, "Mjasnaja Industria" 1970, 11, 39.
 10. Piestrak T., Kołczak T., Brzozowska M., Niektóre właściwości mięsa jagniąt polskiej owcy górskiej oraz mieszańców pochodzących z krzyżówek polskiej owcy górskiej z trykami Ile de France i długowełnistej owcy polskiej (odmiany rząskowskiej), "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego" 1977, T. XIV, 41-46.
 11. Piekielna N., Zależność cech konsumpcyjnych i technologicznych mięsa od żywienia zwierząt. "Gospodarka Mięsna" 1971, 8, 14-17.
 12. Prost E., Higiena mięsa, PWRiL, warszawa 1975.
 13. Sarnecki A., Mięso baranie - walory smakowe i odżywcze, "Gospodarka Mięsna" 1978, 12, 8-9.
 14. Tyszkiewicz I., Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie. Wczesne zmiany poubojowe a jakość mięsa. Wodnista struktura mięsa wieprzowego, "Gospodarka Mięsna" 1972, 11, 20-23.
 15. Tyszkiewicz I., Tyszkiewicz S., Wybrane podstawowe zagadnienia nauki o mięsie. Woda jako składnik mięsa, "Gospodarka Mięsna" 1972, 4, 23-27.
 16. Tyszkiewicz S., Sterowanie jakością produkcji w przemyśle mięsnym, "Gospodarka Mięsna" 1978, 7, 4-8.
 17. Wycena tryków na podstawie badania wartości potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki za rok 1962, PWRiL, warszawa 1963, R.I.
 18. PN-77/A-82058 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie pH.
 19. PN-73/A-82110 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody.
 20. PN-73/A-82111 - Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości tłuszczu.
 21. PN-75/A-8418 - Produkty rolniczo-żywnościowe. oznaczanie azotu metodą Kjeldhla i przeliczanie na białko.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu