BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aspadarec Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze sovereign wealth a liberalizacja przepływów kapitałowych
Sovereign Wealth Funds and Capital Flows' Liberalization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 5-15, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Finanse międzynarodowe, Rynek kapitałowy, Przepływy kapitałowe, Państwowy fundusz majątkowy
International finance, Capital market, Capital flows, Sovereign wealth fund
Note
summ.
Abstract
Fundusze sovereign wealth są starym w zamyśle i nowym w formie rozwiązaniem pozwalającym prowadzić długoterminową politykę budżetowo-inwestycyjną państw. Wzrost wartości ich aktywów oraz poszukiwanie coraz nowszych rynków docelowych ich inwestycji doprowadziło do sytuacji, w której znaczenia nabierają rozwiązania ułatwiające im inwestowanie, a państwom beneficjentom inwestycji - otrzymywanie tychże. Rozwiązania te mogą być implementowane na poziomie wolnych umów między państwami, umów zawieranych w ramach bloku gospodarczego lub praw nakładanych w skali globalnej. W pracy opisane zostały również rozwiązania w ramach bloków gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Nie należy też zapominać, że, w przeciwieństwie do na przykład funduszy hedge, podmioty sovereign wealth mogą być używane w charakterze broni ekonomicznej, czyli narzędzia wywierania wpływu na jedno państwo przez drugie państwo. (fragment tekstu)

Sovereign wealth funds are old solution when it comes to their very concept and new when considering their form. Their purpose is assistance by states' budgetary-investment policies. Increasing assets under their managament and search for new markets they can invest on gave birth to circumstances in which facilities of investing and receiving such investments became important. Such facilities can be created via bilateral, multilateral or global treaties. Specific regional blocs' solutions (with special consideration of European Union) are briefly described as well. It should be remembered that sovereign wealth funds can be used as economic weapon (tool used to impose one state's will on another). Criteria for sovereign wealth funds differ too when it comes to transparency for capital feeder (the client) and investment receiver. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bossu W., Ezejiofoor O., Laryea T., Liu Y. et al., Legal underpinnings of capital account liberalization for sovereign wealth funds, w: Economics of Sovereign Wealth Funds - Issues for Policymakers, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2010.
  2. Brzeziński Z., The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, 1998.
  3. Drezner W.D., Sovereign Wealth Funds and the (in)Security of Global Finance, Tufts University, 2008.
  4. Gieve J., "Sovereign wealth funds and global imbalances" (Fundusze sovereign wealth a nierównowaga globalna), przemówienie wygłoszone na Sovereign Wealth Management Conference (Konferencja Zarządzania Bogactwem Państwa) w Londynie, 14 marca 2008.
  5. Grupa Zadaniowa Komitetu do spraw Relacji Międzynarodowych Europejskiego Banku Centralnego, "The Accumulation of Foreign Reserves", publikacje nieperiodyczne Europejskiego Banku Centralnego nr 43, styczeń 2006.
  6. IMF Intensifies Work on Sovereign Wealth Funds by IMF Survey online.
  7. Klitzing E., Lin D.Y., Lund S., Nordin L. et al., Demystifying sovereign wealth funds, w: Economics of Sovereign Wealth Funds - Issues for Policymakers, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2010.
  8. Rozanov A., Who holds the wealth of nations?, "Central Banking Journal", maj 2005.
  9. Udaibir S., Lu Y., Mulder Ch., Sy A., Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and Operational Considerations, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament Monetarystyki i Rynków Kapitałowych, sierpień 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu