BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka oświatowa państwa w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa
Educational Policy Tasks for State Funded from the State Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 17-28, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Polityka oświatowa, Edukacja, Budżet państwa
Public finance, Education policy, Education, State budget
Note
summ.
Abstract
Zadania w dziedzinie oświaty są w Polsce finansowane zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. W pierwszym przypadku zasadnicza część wydatków jest realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego przy wsparciu państwa. Państwo finansuje jednak także w sposób bezpośredni zadania oświatowe poprzez prowadzenie określonego typu placówek, świadczenia na rzecz uczniów czy dotacje dla samorządu. Celem artykułu jest analiza polityki oświatowej państwa z punktu widzenia wydatków z budżetu państwa.(fragment tekstu)

The aim of the article is an analysis of state educational policy in terms of expenditure funded from the state budget. The tasks in the field of education in Poland are financed both from public sources and private sources. In the first case, the bulk of expenditure is carried out by local governments with the support of the state. State finances but also in a direct implementation of the educational tasks - both through the conduct of a particular type of facilities, provision for students, or grants to local government. The analysis indicates that the state has a policy of decentralization of educational tasks. In those tasks where ministers carry schools, non-public education has marginal significance. Capital expenditure on education are the result of the overall situation of the state budget and is one of the last expenditure for which a decision is made on funding, which leads to the conclusion that this type of spending a low priority compared to other expenses of state budget. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Denek E., Sobiech J., Woźniak J., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Friedman M., The role of government in education, w: Economics and the Public Interest, ed. R.A. Solo, Trustees of Rutgers College, New Jersey 1955, http://www. schoolchoices.org/roo/fried1.htm (30.08.2011).
 3. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. Herbst M., Herczyński J., Levitas A., Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 5. Kurzynowski A., Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 6. Kuzińska H., Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
 7. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, GUS, Warszawa 2006.
 8. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007, GUS, Warszawa 2007.
 9. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008, GUS, Warszawa 2008.
 10. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, GUS, Warszawa 2009.
 11. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010.
 12. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Pluta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 14. Smith A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, http://www. schoolchoices.org/roo/a_smith.htm (30.08.2011).
 15. Stępień B., Szacowany standard finansowy w 2009 r., http://iar.pl/aktualnosci/ 2009-01-22_Szacowany_standard_finansowy_w_2009.html (01.09.2011).
 16. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, DzU 1991, nr 95, poz. 425 ze zm.
 17. Wlazło S., Polityka oświatowa w gminie, http://www.pws.dsw.edu.pl/index.php/artykuly/ prawo-oswiatowe/237-artpros0341 (01.09.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu