BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Praktyczne wykorzystanie wybranych modeli predykcji bankructwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego X
The Practical use of Selected Prediction of Financial Distress Models on the Example of Commercial-Production Company X
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Bankructwo, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Production enterprise, Bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są modele systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa przed zagrożeniem finansowym i bankructwem. Modele te oraz badania z nimi związane swoją genezą sięgają lat trzydziestych XX wieku, kiedy to liczne upadłości przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych stały się bodźcem do stworzenia modeli, które pozwoliłyby przedsiębiorstwom przewidzieć zbliżający się kryzys i przetrwać go. Takie modele systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa przed bankructwem mają na celu przewidzenie i zbadanie, w którym momencie jednostka wchodzi w krytyczny i trudny dla niej moment oraz zmniejszenie ewentualnych strat, jakie są z tym związane. (fragment tekstu)

Topic of this article is dedicated to The Prediction of Financial Distress Models and their assessment on the basis of research conducted on manufacturing and trading company. Question that the author is trying to find answers is to determine which of the selected models of bankruptcy prediction has the highest predictive ability of the company including empirical data for the years 1994-2004.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
  2. Beaver W., Alternative accounting measures as predictors of failure, "The Accounting Review", January 1968.
  3. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
  4. Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 3.
  5. Murdoch A., Kierowanie w kryzysie, Jak ratować wizerunek firmy, Wyd. POLTEXT, Warszawa 2003.
  6. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Wyd. Diffin, Warszawa 2005.
  7. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu