BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problematyka opodatkowania kosztu długu polskich przedsiębiorstw
The Problem of Polish Enterprises Debt Taxation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 53-66, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Podatki, Koszty, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Taxes, Costs, Company indebtedness
Note
summ.
Abstract
Podatki są stałą częścią życia przedsiębiorstwa i oddziałują na każdy obszar jego działalności. Mają znaczący wpływ na koszt pozyskiwanego długu. Z przedstawionych w opracowaniu treści wynika, że mogą korzystnie oddziaływać na koszt kredytu poprzez mechanizm tarczy odsetkowej, który jest widoczny także przy kosztach długu obligacyjnego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa powinny uwzględniać podatki przy kalkulowaniu kosztów pozyskiwanych kapitałów. Z drugiej strony jednak system podatkowy, na skutek swej dużej zmienności i wielu interpretacji, powoduje chaos w pracy przedsiębiorstw i ryzyko podatkowe.(fragment tekstu)

The article presents the tax aspect of debt rising by company especially in the form of loan and bond issuance. There was conducted an analysis of tax rules and their influence on formulas of assessing the cost of debt.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t 2, PWE, Warszawa 2005.
 2. Iwin-Garzyńska J., Opodatkowanie kapitału, Econimicus, Szczecin 2010.
 3. Jajuga K., Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007.
 4. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998.
 6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 8. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 310/09.
 9. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1255/08.
 10. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 kwietnia 2009 r., sygn. IPPB3/423-28/09-2/ER.
 11. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 listopada 2008 r., sygn. IPPB3/423-1202/08-4/ER.
 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 ze zm., art. 720.
 13. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r., nr 1472/ ROP 1/423-1 02-195/06/MP.
 14. Interpretacja z dn. 04.09.2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-304/09-2/DG.
 15. Interpretacja z dn. 21.10.2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-1110/08-2/GJ.
 16. Interpretacja z dn. 06.05.2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-221/09/MS.
 17. Interpretacja z dn. 09.04.2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-32/09-7/JG.
 18. Interpretacja indywidualna z dnia 23 listopada 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-663/09-4/ER.
 19. Interpretacja indywidualna z dnia 10 grudnia 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-622/09-4/KK.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu