BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Cykliczność fuzji i przejęć na świecie i w Polsce
Cyclicity of Mergers and Acquisitions in the World and Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 54, s. 67-86, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Globalizacja gospodarki, Fuzje i przejęcia
Economic globalization, Mergers and acquisitions
Note
summ.
Abstract
Postępujące procesy globalizacji coraz silniej łączą ze sobą nie tylko rynki finansowe poszczególnych krajów, ale także ich gospodarki. Zjawiska, które niegdyś ograniczały się obszarem jedynie do danego kraju, dziś oddziałują niemalże równocześnie na kraje położone na różnych kontynentach. Jednym z takich zjawisk są fuzje i przejęcia (ang. Mergers and Acquisitions, dalej zwane M&A). Są one istotne nie tylko ze względu na ilość i wartość dokonywanych transakcji, lecz również na ich zasięg, który obejmuje obecnie cały świat...(fragment tekstu)

Analysis of financial data of mergers and acquisitions proves that their volume and value fluctuate in a rather cyclic manner. This phenomenon has been a subject of research for many years, trying to determine its causes and characteristic traits and finding other regularities. The aim of the article is to present merger waves in the world, point out its determinants as well as present forming of this phenomenon in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 2008 M&A Report, Wilmerhale, 2008.
 2. Baluda M., Fuzje i przejęcia w czasach kryzysu [online], kwiecień 2009 [dostęp: 2009- 07-01], dostęp w internecie: http://www.idg.pl/artykuly/343044_0/Fuzje.i.przejecia. w.czasach.kryzysu.html.
 3. Bittlingmayer G., Did antitrust policy cause the great merger wave?, "Journal of Law and Economics" 1985, vol. 28, nr 1.
 4. DePamphilis D.M., Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions, Academic Press, 2009.
 5. DealWatch: Wartość transakcji M&A w Polsce wzrosła o 119% do 21 mld euro w 2010 [online], 2001-01-12 [dostęp 2011-09-29], dostęp w internecie: http://www.bankier. pl/wiadomosc/DealWatch-Wartosc-transakcji-M-A-w-Polsce-wzrosla-o-119-do- 21-mld-euro-w-2010-2271134.html.
 6. Eckbo B.E., Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance. Volume 2, Elsevier, 2008.
 7. Europe M&A Reports oraz Asia M&A Reports [online], data nieznana [dostęp 2010-08-23].
 8. Fijałkowski M., Przyczyny i skutki fuzjomanii, "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 3, s. 30.
 9. Garita G.A., Financial Market Liberalization and Economic Growth, Rozenberg Publishers, 2008.
 10. Garanowska-Skimina A., Globalny rynek fuzji i przejęć w I poł. 2001 r. [online], 2011-08-07 [dostęp 2011-09-26], dostęp w internecie: http://www.egospodarka. pl/69236,Globalny-rynek-fuzji-i-przejec-w-I-pol-2011-r,1,39,1.html.
 11. Garanowska-Skimina A., Rynek fuzji i przejęć: Europa Środkowa i Wschodnia, [online], 2011-01-13 [dostęp 2011-09-26], dostęp w internecie: http://www.egospodarka. pl/61005,Rynek-fuzji-i-przejec-Europa-Srodkowo-Wschodnia-2010,2,39,1.html.
 12. Gaughan P.A., Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings, John Wiley and Sons, 2007.
 13. https://www.mergerstat.com/newsite/free_report.asp.
 14. Howley V., Europe drags global takeovers to six-year slump, 2010-01-25 [dostęp 2010-08-23], dostęp w internecie: http://www.reuters.com/article/ idUSTRE65O0JL20100625.
 15. Janowicz M., Mergers and takeovers in Poland in 1990-2009, w: 20 Years After. Finance in Poland 1989-2009, red. T. Lubińska, Economicus, 2009.
 16. Lewandowski M., Kamiński M., Kulpa N. i in., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIGG Press, Warszawa 2001.
 17. International Mergers & Acquisitions. Executing Deals in the Economic Downturn, Financier Worldwide, 2009.
 18. Kryzys na rynkach finansowych. Wyzwania stojące przed spółkami, Pricewaterhouse- Coopers, Warszawa 2009.
 19. Piszewski J., Fuzje i przejęcia w Polsce [online], 2008-01-31 [dostęp 2009-07-01], dostęp w internecie: http://www.mspstandard.pl/artykuly/57200_0/Fuzje.i.przejecia.w. Polsce.html.
 20. Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej, KPMG, Dealwatch, 2010.
 21. Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej. I półrocze 2010, KPMG, 2010.
 22. Rynek fuzji i przejęć (M&A) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w I półroczu 2010 roku, [online], 2010-08-26 [dostęp 2010-08-26], dostęp w internecie: http:// www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/strony/komunikat -prasowy-rynek-fuzji-i-przejec-w-polsce-i-europie-srodkowo-wschodniej-w-ipolroczu- 2010.aspx.
 23. Report On Emerging Markets Deal Activity, ISI Deal Watch [online], 2008-09-10 [dostęp 2009-07-01], dostęp w internecie: http://www.securities.com/press.html.
 24. Szapiel J., Branżowy wymiar przejęć i fuzji w warunkach rozwiniętych i rozwijających się gospodarek rynkowych, w: Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, red. D. Kopycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 25. The Allen & Overy M & A Index. H1 2011, Allen & Overy LLP, 2011.
 26. Thomson Financial, Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) analysis [online], data nieznana [dostęp 2012-04-03], dostęp w internecie: http://www.imaa-institute.org/statistics-mergers-acquisitions.html#Mergers Acquisitions_Worldwide.
 27. Żółcińska W., Coraz mniej fuzji i przejęć, CEO, Magazyn Top Menedżerów [online], 2009-01-13 [dostęp 2009-07-01], dostęp w internecie: http://ceo.cxo.pl/news/333127/ Coraz.mniej.fuzji.i.przejec.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu